Historisch Europees akkoord over ontbossing

Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben een akkoord bereikt over een wet om ontbossing een halt toe te roepen. Er komt een verbod op de import en export van producten die gelinkt zijn aan ontbossing.

Lien Moris | 7 december 2022
Deforestation 2833688 1920

De producten die onder de verordening vallen zijn palmolie, vee, soja, koffie, cacao, hout en rubber, en daarvan afgeleide producten (zoals rundvlees, meubels of chocolade). Die grondstoffen zijn de belangrijkste aandrijvers van ontbossing door uitbreiding van de landbouw.

Marktdeelnemers en handelaars zullen moeten aantonen dat de producten ontbossingsvrij (geproduceerd op land waar na 31 december 2020 geen ontbossing heeft plaatsgevonden) en legaal zijn.

Ondernemingen zullen ook precieze geografische gegevens moeten verzamelen over de landbouwgrond waarop de door hen gebruikte grondstoffen zijn geproduceerd, zodat kan worden nagegaan of die grondstoffen aan alle regels voldoen.

Aanzienlijke impact

Omdat de EU een belangrijk handelsblok is - de lidstaten zijn samen verantwoordelijk voor ruim een derde van de wereldwijde import van de producten in de verordening - zal deze wet een aanzienlijk effect hebben op de wereldwijde ontbossing en bosdegradatie. De nieuwe regels zullen verder niet alleen de uitstoot van broeikasgassen en het verlies aan biodiversiteit verminderen, maar ook bijdragen tot het veiligstellen van de bestaansmiddelen van miljoenen mensen, waaronder inheemse volkeren en lokale gemeenschappen over heel de wereld die sterk afhankelijk zijn van bosecosystemen.

Risicobeoordeling

De Commissie zal een benchmarkingsysteem toepassen om landen en hun risico op ontbossing en bosdegradatie te beoordelen. De vereisten voor ondernemingen zullen afhangen van het risiconiveau. Dat systeem zal ook als leidraad dienen voor de samenwerking van de EU met partnerlanden om ontbossing een halt toe te roepen.

Kritiek

Ngo’s en milieuorganisaties zijn enthousiast over het akkoord, maar wijzen ook op de tekortkomingen. WWF kaart bijvoorbeeld aan dat de verordening alleen bossen beschermt. En dus geen andere waardevolle ecosystemen, zoals savannes, hoewel die ook onder druk staan en een belangrijke bijdrage leveren voor de biodiversiteit en als koolstofreservoir.

Bron: Europese Commissie, WWF

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!