De Watergroep realiseert voor Alpro grootste installatie voor waterhergebruik van Vlaanderen

Door de wateroverlast in juli zouden we het kurkdroge voorjaar haast vergeten. Maar Vlaanderen kampt wel degelijk met een chronisch tekort aan water. Om de druk op de kwetsbare grondwaterlagen in West-Vlaanderen te helpen verminderen, deed Alpro een beroep op de expertise van De Watergroep. Op de site in Wevelgem staat sinds kort een installatie voor waterhergebruik die jaarlijks 720.000 kubieke meter afvalwater omzet in proceswater met de kwaliteit van drinkwater.

Dit artikel maakt onderdeel uit van het dossier:
Meest gelezen artikels van 2021
Inès Aoun | 15 september 2021
De Watergroep Alpro

Voedingsbedrijven staan ervoor bekend veel water nodig te hebben. Ze gebruiken het onder andere om hun gewassen te laten groeien, voedingswaren meermaals te wassen en de fabrieken brandschoon te houden. Water is ook een belangrijk ingrediënt van tal van producten.

Alpro, de producent van plantaardige alternatieven voor zuivel, doet al jaren inspanningen om zoveel mogelijk water te recupereren en te besparen. Zo wordt in alle fabrieken het afvalwater gezuiverd. De voorbije tien jaar nam het waterverbruik per product ook af met 20 procent.

372 olympische zwembaden

Gesterkt door de resultaten van de voorbije jaren besloot Alpro een versnelling hoger te schakelen. Het voedingsmerk investeerde in een kolossale waterhergebruikinstallatie op zijn site in het West-Vlaamse Wevelgem. Daarvoor deed het een beroep op De Watergroep, die het project van a tot z begeleidde. Dylan White, projectingenieur Business Unit Industrie bij De Watergroep: “Wij voerden de studies uit, tekenden het ontwerp van de waterhergebruikinstallatie en volgden de bouw op. We staan ook in voor de exploitatie en de kwaliteitsmonitoring.”

Sinds eind juni 2021 draait de installatie op volle toeren. “Jaarlijks zal ze 720.000 kubieke meter water zuiveren tot proceswater met de kwaliteit van drinkwater.” Op termijn kan Alpro de capaciteit van de installatie opvoeren tot 930.000 kubieke meter per jaar. Om een idee te geven: daar kan je 372 olympische zwembaden mee vullen. “De installatie kan 200 kubieke meter afvalwater per uur behandelen. Daar vloeit zowat 140 kubieke meter gezuiverd water per uur uit voort. Met dit project realiseerden we de grootste installatie voor waterhergebruik van Vlaanderen.”

De installatie heeft een positieve impact op het grondwaterpeil van het waterschaarse West-Vlaanderen.

Dylan White (De Watergroep)

Minder druk op drinkwater

Dit is niet zomaar een prestigeproject, maar een weloverwogen initiatief met duurzame effecten op verschillende vlakken. “De installatie heeft een positieve impact op het grondwaterpeil van het waterschaarse West-Vlaanderen. Om tanks en apparaten te reinigen, moet Alpro water van drinkwaterkwaliteit gebruiken. Dat is om hygiënische redenen verplicht in voedingsbedrijven. Door de waterkringloop te sluiten, zal Alpro heel wat minder drinkwater moeten afnemen van het centrale drinkwaternet. Op die manier verhogen we de capaciteit van het drinkwaternet in de regio en daalt de druk op de grondwaterlagen. Alpro is bovendien beter voorbereid op periodes van extreme droogte. De installatie van De Watergroep maakt Alpro dus niet alleen duurzamer, maar ook klimaatrobuust.”

Strenge controles

Het gezuiverde water wordt ingezet als proceswater en komt niet in de voedingsproducten terecht. “Om het water te behandelen gebruiken we geavanceerde zuiveringstechnieken zoals ultrafiltratie en omgekeerde osmose. Daar hebben we binnen De Watergroep al meer dan tien jaar ervaring mee. We onderzochten de effectiviteit van de technieken grondig op voorhand in verschillende pilootstudies.”

“Daarnaast controleren we het gezuiverde water geregeld, met dezelfde strenge parameters als die voor kraantjeswater. Op bepaalde tijdstippen doen we ook een uitgebreidere analyse aan de hand van meer dan zestig parameters, waaronder de aanwezigheid van pesticides in het water. Op die manier kan De Watergroep op elk moment water van topkwaliteit garanderen.”

Blue Deal

Alpro’s waterhergebruikinstallatie is de eerste van deze omvang. Maar als het aan De Watergroep ligt, is het zeker niet de laatste. Het waterbedrijf wil in de toekomst nog meer inzetten op waterhergebruikprojecten. “Zo kunnen we altijd aan de behoefte van onze klanten, zowel huishoudelijke als industriële watergebruikers, blijven voldoen. Bovendien dragen we op die manier bij tot de doelstellingen van de Blue Deal van de Vlaamse Regering. Met dat initiatief wil Vlaanderen alle betrokken partijen stimuleren om projecten op te zetten die de droogte bestrijden.”

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!