Mblad september 2017

Het centrale thema van deze editie is water en bodem. De droogte van het voorbije voorjaar deed de vraag rijzen hoe Vlaamse bedrijven zich kunnen wapenen tegen waterschaarste. En wat kan de overheid doen? Daarnaast zoomen we in op de diverse toepassingen om baggerspecie te hergebruiken. Zowel de baggerwereld als de waterweg- en havenbeheerders leveren het bewijs dat baggerspecie een tweede leven verdient: als vervanger van cement in bouwmateriaal, als vervanger van primair zand in dijkwerken. En we zetten Blue Gate Antwerp in de kijker, dat momenteel een metamorfose ondergaat van verontreinigd haventerrein tot circulaire industriële site.


Pagina 6: Estafette Virginie Helias bepaalt het duurzaamheidsbeleid bij Procter & Gamble
Pagina 12: Blue Gate Antwerp: Antwerpse haven verwelkomt eco-efficiëntbedrijventerrein
Pagina 18: België zet stappen om de Noordzee te beschermen
Pagina 22: Hoe kunnen bedrijven zich wapenen tegen watertekort?
Pagina 29: Een tweede leven voor baggerspecie
Pagina 34: Starter B4plastics ontwikkelt ecologische plastics
Pagina 36: Postgraduaat Energy Efficiency Services is kweekvijver voor ESCO-experts

Om Susanova-magazine te kunnen lezen, moet je geabonneerd zijn.