Mblad juli 2016

In deze editie van Mblad geven we graag het podium aan bedrijven die met hun positieve keuze voor duurzaamheid wél een aha-erlebnis losweken – bij collega’s, klanten, concurrenten, leveranciers. Het Europees gesteunde initiatief LIFE+ Elia bijvoorbeeld, waarin de netbeheerder samen met lokale landbouwers en natuurverenigingen de kaalslag onder Waalse hoogspanningslijnen transformeert in een ecologische corridor. Spoor-, water- en snelwegbeheerders hangen bij Elia aan de lijn omdat ze iets gelijkaardigs willen doen. Laat ons de (milieu) voordelen van het EU-lidmaatschap toch maar niet onder de mat vegen.


De inhoudstafel:

Pagina 6: Ingezoomd: Hard nodig: een nieuw waterbeleid
Pagina 8: Estafette: Natuur ontwikkelen onder hoogspanningskabels, Elia doet het voor
Pagina 12: Stelling: Breekt ELFM door? Vier experts aan het woord
Pagina 14: Facts & Figures: Proefproject wakkert duurzaam woon-werkverkeer aan
Pagina 16: Innovatiebeleid: Energie, ICT en bouw willen ‘slimme energie’ introduceren
Pagina 20: Biodiversiteit: 70 bedrijventerreinen kleuren groen
Pagina 25: Glasrecyclage: High 5 valt in de prijzen
Pagina 30: CO2-captatie in de cementindustrie: HeidelbergCement test doorbraaktechnologie
Pagina 33 Pidbull: Degradatieprobleem bij zonnepanelen opgelost
Pagina 36: Starter: Fyteko helpt gewassen droge periodes overleven
Pagina 38: Gespot: Be Planet koppelt burgerinitiatieven aan bedrijven

Om Susanova-magazine te kunnen lezen, moet je geabonneerd zijn.