Plus Zes lidstaten voor rechter wegens gebrekkig beleid rond invasieve uitheemse soorten

De Europese Commissie daagt Bulgarije, Ierland, Griekenland, Italië, Letland en Portugal voor het Hof van Justitie van de Europese Unie. De zes lidstaten doen niet genoeg om de introductie van invasieve uitheemse soorten te voorkomen, zoals bepaald in de verordening over die soorten, de IAS-verordening.

Lien Moris | 30 januari 2023
Amerikaanse Stierkikker C B Kimmel
De Amerikaanse stierkikker is een van de soorten die Europa als zorgwekkend beschouwt.
B Kimmel

De IAS-verordening bevat maatregelen die in de hele EU moeten worden genomen met betrekking tot invasieve uitheemse soorten die voor de EU zorgwekkend zijn. Het gaat onder meer om de reuzenberenklauw, de nijlgans en de Amerikaanse stierkikker; soorten die ook in België voet aan wal hebben gezet.

De zes lidstaten die nu gedagvaard worden, hebben geen actieplan om de belangrijkste introductie- en verspreidingsroutes van zorgwekkende soorten aan te pakken. Verder hebben Bulgarije en Griekenland nog geen bewakingssysteem voor zorgwekkende soorten opgezet of in hun bestaande systeem opgenomen, hoewel de termijn daarvoor januari 2018 was. Ook beschikt Griekenland niet over de structuren om de officiële controles uit te voeren die nodig zijn om de opzettelijke introductie van invasieve uitheemse soorten te voorkomen.

Ook België kreeg in juni 2021 een aanmaning en in februari 2022 een advies van de Commissie, omdat ons land nog niet alle nodige maatregelen had genomen binnen de IAS-verordening.

12 miljard euro schade

Invasieve uitheemse soorten zijn planten en dieren die per ongeluk of opzettelijk worden geïntroduceerd in een gebied waar ze normaal gesproken niet voorkomen. Ze zijn een van de vijf belangrijkste oorzaken van het verlies aan biodiversiteit, zowel in Europa als wereldwijd. Ze vormen een grote bedreiging voor inheemse planten en dieren en berokkenen de Europese economie naar schatting 12 miljard euro per jaar aan schade.

De aanpak van invasieve inheemse soorten is een belangrijk onderdeel van de doelstelling van de EU om het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen, zoals verwoord in de Europese Green Deal en de Europese Biodiversiteitsstrategie voor 2030.

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.