Plus WWF-rapport becijfert economische impact van natuurverlies

Als we de natuur blijven vernietigen aan het huidige tempo, loopt de economische schade daarvan tegen 2050 op tot ruim 9000 miljard euro. Dat staat in een nieuw rapport van natuurorganisatie WWF. Trekken we daarentegen resoluut de kaart van de natuur, dan gaat de wereldeconomie er juist op vooruit.

Elke Doms | 19 februari 2020
Bijen Leveren Met Bestuivingen Een Belangrijke Bijdrage Aan De Landbouw
Bijen leveren met bestuivingen een belangrijke bijdrage aan de landbouw.

Het uitgangspunt van het rapport is het concept van ‘ecosysteemdiensten’, voordelen die de mens haalt uit de natuur. Verlies van biodiversiteit en leefgebieden leidt onder meer tot lagere visbestanden, minder CO2-opslag, lagere voedselproductie door gebrek aan bestuiving en water, meer overstromingen en erosie, en minder hout. Dat heeft op zijn beurt een weerslag op de economie. Door die impact concreet te becijferen, hoopt het WWF beleidsmakers wakker te schudden en aan te sporen tot actie.

Armere regio’s zijn grootste verliezers

Het WWF werkte voor het rapport samen met verschillende universiteiten en onderzoeksinstellingen aan een nieuw model om die economische impact te berekenen. De onderzoekers analyseerden daarvoor de data van 140 landen, voor drie verschillende scenario’s: business-as-usual, ‘sustainable pathway’ waarbij we ons economisch systeem verduurzamen, en ‘global conservation’ waarbij we bovenop de verduurzaming extra inzetten op natuurbehoud.

Uit het rapport blijkt dat een ongewijzigd ‘business as usual’-beleid ons tegen 2050 jaarlijks zo’n 450 miljard euro zal kosten. Armere regio’s worden daarbij naar verhouding het zwaarst getroffen, voornamelijk door veranderingen in prijzen, handels- en productieniveaus. Madagaskar, Togo, Vietnam, Mozambique en Uruguay zijn de grootste verliezers, in procentueel verlies aan bruto nationaal product (bnp). In absolute cijfers zijn de VS, Japan en het Verenigd Koninkrijk de grootste verliezers. Hun bnp daalt jaarlijks – in het business-as-usualscenario – met respectievelijk 75 miljard, 73 miljard en 20 miljard euro.

Duurzame economie levert 10 miljard euro op

Gesteld dat we duurzamer gaan produceren en consumeren, dat de uitstoot van broeikasgassen niet verder stijgt én dat gebieden met belangrijke ecosysteemdiensten extra beschermd worden (‘global conservation’), dan ziet het plaatje er helemaal anders uit, zeggen de onderzoekers. Volgens hen levert dat de wereldeconomie jaarlijks meer dan 10 miljard euro op tegen 2050. Heel wat landen gaan er dan op vooruit, vooral in Zuidoost-Azië, Afrika en Zuid-Amerika. China wint in zo’n duurzame toekomst jaarlijks maar liefst 40 miljard dollar. In onder andere de VS en het VK verliest de economie ook in dit scenario, maar wel veel minder dan bij een ongewijzigd beleid.

WWF reikt beleidsmakers daarvoor aanbevelingen aan. Zo raadt de natuurorganisatie aan om minstens 30 procent van het landoppervlak, de binnenwateren en de oceanen te beschermen. Die locaties moeten met zorg uitgekozen worden om de biodiversiteit en de bijbehorende ecosysteemdiensten te maximaliseren. Daarnaast pleit WWF voor een ‘New Deal for Nature and People’ om het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen tegen 2030 en de natuur te herstellen.

Belangrijk jaar voor klimaat

Het rapport verschijnt in een belangrijk jaar. In oktober vindt er in China een internationale top plaats over biodiversiteit. In november volgt dan de klimaattop in Glasgow, waarop de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs geëvalueerd en eventueel bijgestuurd worden.

Lees hier het volledige rapport.

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.