“Wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen worden de norm”

Op de klimaatconferentie van Parijs werd afgesproken om de opwarming van de aarde tot ruim onder 2 graden Celsius te houden. Een duidelijke doelstelling, die alleen gehaald kan worden als ook het bedrijfsleven aanzienlijke inspanningen levert. Maar waar ligt de lat? Welke acties hebben een aantoonbare impact? En hoe maak je dat hard tegenover je stakeholders? Science-based targets bieden een houvast.

Dit artikel maakt onderdeel uit van het magazine:
Susanovamagazine april 2020
Tom Wolfs | 24 maart 2020
Science Based Targets
Vooral grote beursgenoteerde bedrijven worden door investeerders steeds meer afgerekend op hun klimaatambities.

Het Science Based Targets-initiatief (SBTi) is een samenwerking tussen onder meer de VN, het WWF en het World Resources Institute. Het helpt bedrijven die minder broeikasgassen willen uitstoten om hun ambities te vertalen naar wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen. Of nog: doelstellingen die volgens de laatste wetenschappelijke inzichten noodzakelijk zijn om de afspraken van het Parijse klimaatakkoord na te komen. Het SBTi stelt daarvoor gratis handleidingen, webinars en andere hulpmiddelen ter beschikking op zijn website.

Bedrijven die aan het initiatief deelnemen, laten hun emissiedoelstellingen evalueren door onafhankelijke experts binnen het SBTi. Die controleren elke doelstelling en toetsen ze af aan een lijst met criteria, zoals de termijn waarbinnen de ambities gerealiseerd moeten zijn. Worden de doelstellingen gevalideerd, dan krijgen ze het label ‘science-based’.

Twee ambitieniveaus

Duurzaamheidsnetwerk The Shift trekt aan de kar om het SBTi ook in België te promoten. Coördinator Bart Corijn: “In het klimaatakkoord van Parijs hebben regeringen van over heel de wereld afgesproken om de temperatuurstijging op onze planeet te beperken tot 2°C vergeleken met het pre-industriële niveau. Verder hebben ze zich geëngageerd om inspanningen te leveren om de opwarming te laten toenemen met maximaal 1,5°C.”

“De twee ambitieniveaus die het SBTi naar voren schuift, sluiten daarbij aan. Bedrijven kunnen zich engageren om de opwarming ‘ruim onder 2°C’ te houden of ze te begrenzen tot 1,5°C. Het gekozen engagement bepaalt hoe verregaand ze hun uitstoot van broeikasgassen moeten terugdringen. Voor een bedrijf dat zich aansluit bij het SBTi volstaat het niet om de eigen directe emissies aan te pakken (scope 1) en om over te schakelen op hernieuwbare energie om indirecte emissies terug te schroeven (scope 2). Het moet ook de indirecte emissies aanpakken die ontstaan bij zijn leveranciers en bij de eindgebruiker van zijn product (scope 3).”

Geloofwaardig

Bedrijven die zich bij het initiatief aansluiten, helpen niet alleen de planeet vooruit, maar ook zichzelf, weet Corijn. “Een organisatie die haar uitstoot vermindert via wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen geeft een sterk signaal aan de buitenwereld. Vooral grote beursgenoteerde bedrijven worden door investeerders steeds meer afgerekend op hun klimaatambities. Met een engagement binnen het SBTi toont een organisatie aan dat ze is voorbereid op de transitie naar een koolstofarme economie. Het formuleren van science-based targets groeit zo stilaan uit tot de norm om geloofwaardige klimaatinspanningen te doen. De financiële wereld heeft dat al begrepen, de consument zal waarschijnlijk snel volgen.”

Maar wat als een bedrijf zichzelf duurzame targets oplegt, die laat valideren, en vervolgens de doelstellingen niet haalt? “Het SBTi volgt momenteel zelf niet actief op welke vooruitgang bedrijven boeken. Maar dat wordt gecompenseerd door de externe controle van bijvoorbeeld investeerders. Deelnemende bedrijven zijn verplicht om hun uitstootcijfers publiek te maken; transparantie zit dus in het systeem ingebakken.”

Bart Corijn The Shift

Bedrijven die science-based targets stellen, helpen niet alleen de planeet vooruit, maar ook zichzelf

Bart Corijn (The Shift)

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!