MVO

Werk maken van maatschappelijk verantwoord ondernemen? Ontdek B Corp tijdens de B Corp-maand!

In België zijn 32 bedrijven met een B Corp-label actief, een certificaat dat bewijst dat ze bezig zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om nog meer ondernemingen te overtuigen om zich bij B Corp aan te sluiten, zetten B Corp Benelux en The Shift het label in de kijker.

Inès Aoun | 5 maart 2021
B Corp

B Corporations zijn bedrijven die met hun activiteiten niet alleen winst beogen, maar ook een meer inclusieve en duurzame maatschappij nastreven. De afgelopen jaren is het aantal B Corp-bedrijven sterk gestegen: de teller staat intussen op meer dan vijftigduizend. In ons land hebben onder andere Danone, Kazidomi en Brouwerij de Brunehaut een label.

B Corp-maand

Maar het aantal B Corporations in ons land is beduidend lager dan in onze buurlanden. Om de Belgische beweging te versnellen, slaan B Corp Benelux en The Shift de handen in elkaar voor de jaarlijkse B Corp-maand. Het thema dit jaar is de B Impact Assessment (BIA)-tool: die meet de impact van bedrijven op hun werknemers, de gemeenschap, het milieu en hun klanten alsook de kwaliteit van het bestuur van het bedrijf. Om het label te krijgen, moeten bedrijven meer dan 80 punten scoren op de BIA.

Livestreams en testimonials

Geïnteresseerde bedrijven kunnen vijf weken lang een aspect van de BIA-tool ontdekken via livestreams en testimonials. Tijdens de eerste week staan de werknemers centraal, in de tweede week de klanten, in week drie ligt de focus op het milieu, in week vier wordt ingezoomd op de gemeenschap en in de laatste week op het bestuur.

Volg B Corp Benelux op LinkedIn en The Shift op Twitter en LinkedIn voor meer informatie.

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!