Plus “Wereld ligt niet op koers om klimaatopwarming tot 2 graden te beperken”

Volgens consultancyfirma Wood Mackenzie verandert de wereldwijde energiemix niet snel genoeg. Alleen als beleidsmakers snelle en concrete acties ondernemen, kunnen we de opwarming van de aarde nog tot 2 graden Celsius beperken, stelt het bureau.

Ellen Vervoort | 7 augustus 2019
Coal Fired Power Plant 3767893 1920

Op dit moment bestaat de wereldwijde energievoorziening nog voor 90 procent uit fossiele brandstoffen. Hoewel heel wat studies de laatste jaren een sterke daling voorspellen, is onderzoeks- en adviesgroep op het gebied van onder andere hernieuwbare energie Wood Mackenzie minder positief. In hun Energy Transition Outlook 2019 stellen de analisten dat als overheden bij de pakken blijven zitten, in 2040 nog steeds 85 procent van onze energie uit fossiele bronnen zal komen.

Het bureau somt daarvoor verschillende redenen op: fossiele bronnen blijven voorradig, de infrastructuur is er, de kosten zijn relatief laag en een CO2-prijs blijft uit. Ook het protectionisme van de Verenigde Staten speelt volgens de analisten een rol. Daardoor zullen landen binnenlandse fossiele energiebronnen gebruiken.

Meer capaciteit

Wereldwijd zal de hoeveelheid hernieuwbare energie tegen 2040 met 3000 gigawatt toenemen, goed voor een groei van 7 naar 24 procent. Dat voorspelt Wood Mackenzie. In rijkere landen zal dat percentage zelfs nog hoger liggen. Het Engelse adviesbureau meent dat zonne-energie vanaf 2023 zelfs goedkoper wordt dan aardgas. De globale windenergiemarkt zal uitgroeien tot 63 gigawatt in 2028, ten opzichte van 44 gigawatt in 2018. 30 procent van die markt zal bestaan uit offshore windenergie.

Maar om de klimaatverandering tegen te gaan, moet wind- en zonne-energie eigenlijk meer dan de helft van de energiemix bedragen. Daarvoor is ook meer opslagcapaciteit nodig. Die zal tegen 2040 groeien van 4 naar 600 gigawatt, maar dat is volgens de onderzoekers niet genoeg. Dat wordt echter betwist door andere experts (zie kader).

Ook op vlak van technologie en design is er in de hernieuwbare energiesector nog werk aan de winkel. Zo winnen elektrische voertuigen aan populariteit, maar worden verbrandingsmotoren steeds efficiënter. Die zouden zo de elektrificatie van de sector bedreigen, stelt het rapport.

Acties

“Er zijn grote investeringen en politieke wil nodig om de energietransitie wereldwijd te versnellen”, stelt Neal Anderson, voorzitter van Wood Mackenzie. Het beleid moet daarvoor betere stimulansen creëren en noodzakelijke veranderingen doorvoeren, luidt het rapport. Het Engelse consultancyimperium denkt daarbij aan taksen op fossiele brandstoffen en subsidies voor onderzoek en ontwikkeling naar technologieën voor hernieuwbare energie.

Investeringen in hernieuwbare energie moeten blijven gesteund worden door de overheid. Alleen op die manier kunnen technologieën zoals CO2-afvang, batterijen, waterstof en andere technologieën om hernieuwbare energie op lange termijn op te slaan, worden gecommercialiseerd.

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.