Plus Wat is de impact van digitalisering op ons klimaat?

Tien procent. Zoveel uitstoot kunnen we tegen 2030 uitsparen door digitale oplossingen in te zetten in de vier meest CO2-intensieve sectoren van België. Dat komt overeen met bijna een derde van de verwachte Belgische doelstellingen in het kader van het ‘Fit for 55’-actieplan. De cijfers komen uit de studie ‘Digital4Climate’ van technologiefederatie Agoria, die meteen ook een pakket aan mogelijke toepassingen en best practices voorstelt.

Koenraad Coel | 30 mei 2022
Cover

In 2019 bedroeg de Belgische uitstoot 116,5 megaton CO2-equivalent (waarbij de uitstoot van andere broeikasgassen wordt uitgedrukt als het gelijkwaardige equivalent van CO2). Tegen 2030 moeten we dat terugbrengen tot ongeveer 87 megaton, als we in lijn willen blijven met Fit for 55, het klimaat-actieplan van de Europese Unie. Daarvoor kijken we al snel naar de sectoren die het grootste aandeel hebben in onze uitstoot. Dat zijn: de bouwsector (38,5 megaton), de industrie (33,6 megaton), mobiliteit en logistiek (26 megaton) en energie (15,4 megaton). Ook de digitale sector komt in het vizier, zeker nu we sinds de covidpandemie met z’n allen meer thuis werken en online vergaderen, wat het energieverbruik van cloudoplossingen en datacenters doet toenemen.

Potentieel versus impact

Om de precieze impact van de digitale sector in kaart te brengen, werkte Agoria samen met Accenture aan de studie Digital4Climate. Die vergeleek de totale voetafdruk van de sector met het potentieel dat digitale technologieën bieden om de uitstoot van de vier meest CO2-intensieve sectoren te verminderen. Het gaat in totaal over vijftien digitale oplossingen (zie kader), gaande van digitale energiemeters en slimme verkeerslichten tot een flexibel energienet en virtuele prototypes. De studie berekende de impact van die oplossingen volgens twee scenario’s. In het ‘Digital Adoption’- scenario groeit de toepassing van digitale technologieën tot 2030 zoals nu verwacht wordt: van 16 naar 64 procent. ‘Accelerated Digitisation’ gaat uit van een nog snellere implementatie, tot 77 procent in 2030.

De resultaten

In het conservatieve ‘Digital Adoption’-scenario stoten de vier sectoren samen 10,4 megaton CO2-equivalent minder uit in 2030. Dat komt overeen met een verlaging van de totale Belgische uitstoot met 10 procent, of 30 procent van de 29,5 megaton die we moeten elimineren onder het huidige Fit for 55-voorstel. Bij ‘Accelerated Digitisation’ zien we een nettoverlaging van 13 megaton, rekening houdend met de grotere voetafdruk van de digitale sector in dat scenario.

Volgens Digital4Climate bedraagt die voetafdruk vandaag 2,7 megaton CO2-equivalent, of ongeveer 2 procent van het Belgische totaal. Dat cijfer omvat zowel de apparaten, zoals gsm’s en laptops, als de netwerken en datacenters. Voor elk van die elementen neemt de studie de volledige, internationale levenscyclus van een toestel mee in rekening, inclusief productie, distributie en afdanking. Tegen 2030 zou de digitale sector zelf groeien, maar haar voetafdruk dalen, dankzij verbeterde energie-efficiëntie en de vergroening van ons elektriciteitsnet.

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.