Partnerinterview

Waste-to-productbedrijf Renewi bouwt mee aan een circulair Vlaanderen

Sinds 1 januari is de nieuwe VLAREMA-wetgeving van kracht, het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, die bepaalt dat 25 afvalstromen apart gesorteerd moeten zijn. Dieter Avonds, directeur strategische programma’s en project management office bij Renewi: “We juichen deze ambitieuze wetgeving toe, want we willen een leider in recyclage en een koploper in de circulaire economie zijn.”

Koenraad Coel | 1 maart 2023
Renewi Gent 15 04 2022 Epsilon Studios Ektor Tsolodimos 72 Van 80
©Renewi

Renewi schaart zich achter de Vlaamse doelstelling van 35 procent minder bedrijfsafval tegen 2030, en adviseert haar klanten daarom over efficiënte methodes om te sorteren aan de bron. Omdat dat zijn grenzen heeft, helpt Renewi de klanten door na te sorteren. Het bedrijf biedt een totale ontzorging van alle types afvalstromen aan en investeert hiervoor onder meer in geavanceerde sorteerlijnen aangedreven door windenergie.

Dieter Avonds, directeur strategische programma’s en project management office bij Renewi: “We beschouwen onszelf als een grondstoffenbedrijf. Ons doel is zoveel mogelijk gebruikte materialen een nieuw leven te geven. In het licht van de klimaatcrisis moeten we een enorme energietransitie uitvoeren, maar dat is niet voldoende. We moeten ook de overstap maken naar een circulaire economie. Nu wordt er nog veel afval verbrand en daarbij komt CO2 vrij. Als meer van dat materiaal wordt gerecycleerd, wordt die uitstoot vermeden én ook de uitstoot die hoort bij de ontginning en de productie van primaire grondstoffen. Bovendien maken we Vlaanderen zo minder afhankelijk van materialen uit het buitenland.”

“Daarom verwelkomt en ondersteunt Renewi de ambitie van de Vlaamse Regering ten volle. VLAREMA legt nu aan bedrijven op dat ze hun afval beter moeten sorteren, aan de bron dus. Daarnaast zijn er ook resultaatscriteria opgesteld die vermijden dat recycleerbare fracties zomaar verbrand worden. Om aan deze criteria te kunnen voldoen, is er - naast de bronsortering - nog nood aan geavanceerde sorteerlijnen om de restfracties verder uit te sorteren. VLAREMA creëert op die manier een duidelijke regelgeving die recyclage stimuleert.”

Welke rol heeft Renewi in dat proces?

“Wij hebben twee soorten klanten. Aan de ene kant zijn er de bedrijven die afval produceren. Zij moeten voortaan hun afval sorteren volgens 25 verschillende stromen. VLAREMA bepaalt dat de afvalophaler het sorteerwerk van haar klanten moet controleren. Bij fouten is er een meldingsplicht. Renewi wil haar klanten optimaal helpen om belastingen, boetes en naheffingen door niet-adequate sortering te vermijden. Dat doen we door hen te adviseren over hun afvalbeheer en hen te helpen om op een kostenefficiënte manier te sorteren. De ervaring leert dat dit echter vaak niet volledig mogelijk is conform VLAREMA, dus investeren we voortdurend in duurzame ophaal- en sorteerprocessen. Zo helpen we onze klanten op termijn beter dan wie ook om vervuiling tegen te gaan en dus vermijdbare taksen te betalen.”

“Onze andere klanten zijn de bedrijven aan wie we gerecycleerde materialen leveren, zoals hout aan de producenten van spaanplaten en plastic aan een producent als Playmobil. Zij hechten vooral belang aan de kwaliteit van het product en de constante toevoer. Ons doel is om zoveel mogelijk afval dat we binnenkrijgen opnieuw als grondstof aan te bieden. Daarom investeren we nu ruim 60 miljoen euro in drie state-of-the-artrecyclagefabrieken die elk 130.000 ton restafval per jaar kunnen verwerken. Hiermee onderstrepen we onze ambitie om als koploper in de recyclagewereld echt een doel te maken van de klimaatinitiatieven van de OVAM in Vlaanderen, en hopelijk binnenkort ook in Brussel en Wallonië.”

Dieter4

Ondertussen kunnen we zo al meer dan 80% van het ingezamelde restafval recupereren als grondstof, of aanbieden als ‘solid recovered fuel’ voor industriële processen die de warmte maximaal gebruiken.

Dieter Avonds (Renewi)

Hoe ziet zo een recyclagefabriek eruit?

“Eerst gaan we grondig na of het binnengekomen materiaal aan de VLAREMA-eisen voldoet. Daarna verwijdert onze kraanmachinist gevaarlijke stromen, zoals elektrisch en elektronisch afval en stoorstoffen. Een lange ijzeren balk bijvoorbeeld zou onze installaties kunnen beschadigen, en erg vochtig materiaal kan de efficiëntie van het sorteerproces beperken. Daarna is het proces in grote mate geautomatiseerd. We gebruiken de modernste technologie, zoals zeefmachines, windshifters (die licht en zwaar materiaal scheiden met luchtstroom, red.) en magneten, die met onder andere herkenningscamera’s met infraroodtechnologie en artificiële intelligentie het hele sorteer- en reproductieproces optimaliseert. Ondertussen kunnen we zo al meer dan 80 procent van het ingezamelde restafval recupereren als grondstof, of aanbieden als ‘solid recovered fuel’ voor industriële processen die de warmte maximaal gebruiken. Het gaat dan bijvoorbeeld over brandstof voor de cementindustrie. Uiteindelijk blijft van het commerciële restafval nauwelijks nog 20 procent over, en dat gaat dan vooral naar de verbrandingsoven.”

“Verder hebben we ook gespecialiseerde sorteerlijnen die homogene stromen ontvangen, zoals plastic of papier en karton. Eigenlijk moet je onze sites zien als recyclagehubs waar we allerlei stromen verzamelen, verwerken en recycleren. De afvalmaterialen halen we zelf op bij de afvalproducenten, maar ook andere inzamelaars die niet over deze technologieën beschikken zijn welkom bij ons.”

Gelijklopend bouwden we in Gent de grootste windturbine op het Belgische vasteland, in samenwerking met ENGIE.

Dieter Avonds (Renewi)

Wanneer zijn de nieuwe sorteerlijnen operationeel?

“Op de site in Gent is de lijn in 2023 al opgestart. De eerste resultaten zijn zeer bemoedigend en we verfijnen nu volop de processen. Het gaat om een geavanceerde sorteerlijn die de huidige industriestandaard overstijgt. We kennen voorlopig het exacte eindresultaat niet. Tegen einde maart zal deze lijn volledig operationeel zijn. We nemen daar ook 40 extra medewerkers in dienst. In Puurs zijn we gestart met de werken. We hopen er nog voor het einde van dit jaar de processen op te starten. Er komt ook een derde site in Limburg, maar we zoeken nog een locatie.”

“Gelijklopend bouwden we in Gent de grootste windturbine op het Belgische vasteland, in samenwerking met ENGIE. Die heeft een wiekhoogte van zo’n 240 meter, een vermogen van 4,5 MW en een productie van ongeveer 13 miljoen kWh per jaar. Dat komt overeen met het gemiddelde verbruik van 4300 gezinnen. Daarmee geven we een duidelijke boodschap over onze klimaatambities.”

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!