ICT

Waarom computerreus HP ook teststaafjes voor COVID-19 maakt: “Duurzaamheid start bij solidariteit”

Produceren, hergebruiken, recyclen. Hoe hou je producten in een gesloten lus? Computer- en printerreus HP Inc. zet voluit in op recyclage en wil de circulaire economie tastbaarder maken. Susanova sprak met Koen Van Beneden, CEO van HP Belux, over inspireren en de markt beïnvloeden: “Je moet tonen dat de nieuwe wereld voordelen heeft. Om duurzamer te werken, moeten we eerst afstappen van het oude systeem.”

Fran Herpelinck | 10 november 2020
Haiti Recycle

Maar weinig bedrijven maken de strijd tegen wegwerpplastic zo tastbaar als computermerk HP. Tegen 2025 wil de multinational liefst drie vierde van al zijn plastic verpakkingen inruilen voor herbruikbare plastics. Verpakkingen die toch worden weggegooid, tracht HP via lokale initiatieven opnieuw in omloop te brengen. Uithangbord is een recyclageproject in Haïti, waar het computerbedrijf samen met een lokale ngo plastic verzamelt uit de zee en uit lokale waterlopen. Sinds 2016 werd al meer dan 500.000 kilogram aan oceaanplastic verwerkt in laptopcases, desktops en inkt- en tonercartridges. HP vermindert zijn koolstof- en watervoetafdruk drastisch, pusht minderheidsgroepen naar topfuncties en houdt er een actief bebossingsbeleid op na. Wat drijft een duurzame marktleider?

De ambitie van HP reikt duidelijk verder dan duurzame producten op de markt brengen.

Koen Van Beneden: “Helemaal waar. HP is ‘purpose-driven’, en dat woord betekent in het Engels veel meer dan louter een doel hebben. Het is een vorm van bezieling. Als marktleider hebben wij een enorme impact, niet alleen op de planeet, maar ook op andere bedrijven. We vinden het logisch om ook op duurzaamheidsvlak een aanjager te zijn voor de rest van de markt. Dat doen we onder meer aan de hand van de SDG’s.”

“Aan elke SDG verbinden we interne doelen. De SDG’s zijn algemeen geformuleerd, zulke abstracte doelstellingen moeten we dus vertalen naar concrete voornemens. Ieder jaar rapporteren we via ons duurzaamheidsrapport transparant en doelgericht over onze doelen. Dat doen we voor onszelf, voor onze stakeholders en voor de markt. De boodschappen haken jaar na jaar op elkaar in: wat zijn onze doelen en drempels, wat hebben we bereikt, wat volgt er? Hoe verkleinen we onze negatieve impact en vergroten we onze positieve impact?”

Hoe brengen jullie die duurzame aanpak in de praktijk?

“Concreet gieten we al onze doelstellingen in streefcijfers, waar we stapsgewijs maar toch snel genoeg naartoe werken. Om er één te noemen: tegen 2025 willen we 75 procent van onze wegwerpverpakkingen vervangen door herbruikbare plastics. Een termijn van vijf jaar om actie te ondernemen is geen zee van tijd. Uit die timing spreekt een sense of urgency.”

“Globaal genomen is duurzamer worden een marathon: we gaan het langdurig moeten volhouden. Maar dat betekent niet dat het tempo ons in slaap mag wiegen. Door met tussenspurtjes te werken houden we de doelen grijpbaar voor onze werknemers en kunnen we makkelijk bijsturen en gas bijgeven, of het doel tussentijds zelfs nog scherper stellen. Iedereen kan nu beweren dat ze in 2050 klimaatneutraal zullen zijn, maar zo’n doel houdt in dat je nu al elke dag een verschil moet proberen maken. Anders raak je er, alle goede ambities ten spijt, helaas niet.”

HP wil actief meewerken aan de uitbouw van de circulaire economie. Hoe vertaalt die ambitie zich in jullie werkwijze?

“Door onze producten circulair te benaderen, willen we onze klanten een meerwaarde bieden. Daarmee bedoel ik: we proberen een product zo lang mogelijk te laten leven en bieden ook mogelijkheden aan voor reparatie, hergebruik en recyclage.”

“De fabricage van laptops is een mooi voorbeeld. Om laptops dunner te maken, gingen fabrikanten vanaf 2012 aan de slag met composietlijmen en carbon. Door die lijmen werden de laptops helaas ook veel minder recycleerbaar, omdat de onderdelen nog moeilijk gescheiden konden worden. Wij werken bewust met aluminium. Dat garandeert dat je laptops makkelijker kan openmaken en repareren. Is de levensloop voor de eerste klant afgelopen, dan kan zo’n laptop na een onderhoudsbeurt opnieuw worden ingezet, voor een ander publiek en voor andere doeleinden. We moedigen klanten dan ook aan om hun afgedankte producten altijd binnen te brengen. Vanuit die filosofie ontwikkelen we ook onze eigen chips voor batterijen, een onderdeel dat veel producenten extern bestellen. Door ons daar zelf op toe te leggen, gaan de chips niet de gebruikelijke twee jaar, maar liefst dubbel zo lang mee. Daardoor hebben klanten meer comfort en verkleinen we de afvalberg.”

Hp Koen Van Beneden 1

Tegen 2025 willen we 75 procent van onze wegwerpverpakkingen vervangen door herbruikbare plastics.

Koen Van Beneden (HP Benelux)

Op welk domein is jullie circulaire impact het grootst?

“Meer en meer evolueren we in de richting van device as a service. We adviseren klanten bijvoorbeeld over leasingformules, waardoor ze computers of printers tijdelijk huren. We pushen hen niet om aan te kopen, maar denken samen met hen na over hoe zij onze producten willen gebruiken. Op die manier kunnen we onze klanten ook beïnvloeden om duurzamer te werken. Neem nu het voorbeeld van laserprinters, erg populaire printers die vervuilender zijn dan inkjetprinters. We houden laserprinters niet uit de markt, maar proberen bedrijven te overtuigen van de meest duurzame keuze – een gebalanceerd printerpark met overal een correct gedimensioneerde machine. Je moet tonen dat de nieuwe wereld voordelen heeft. Dat geldt voor alles wat duurzaam is: om slimmer te werken moeten we eerst afstappen van het oude systeem.”

“Ook via 3D-printing slagen we erin om onze productieketen veel efficiënter te laten verlopen. Waarom zou je nog investeren in grote pakhuizen met reserveonderdelen als het ontbrekende stuk in een mum van tijd geprint kan worden? Die technologie zelf in handen hebben, heeft een grote impact op zowel de afvalberg als onze energiebalans. Bovendien laat het ons toe om af en toe een extraatje te doen. Tijdens de eerste weken van de lockdown waren teststaafjes voor COVID-19 erg schaars in ons land en was de wachttijd voor staafjes uit het buitenland erg lang. Samen met enkele 3D-partners hebben we toen op enkele weken tijd de benodigde hoeveelheid staafjes in eigen land geprint. Daar hoefden we geen twee keer over na te denken: solidair zijn is in onze ogen de basisgedachte van een impactvol duurzaamheidsbeleid.”

Maatschappelijk verantwoord ondernemen stopt niet bij een circulaire economie. Op welke aspecten zetten jullie nog in?

“Centraal staan onze mensen. Zij helpen onze producten op de markt te brengen, zij zijn onze drijvende kracht. We voorzien comfortabele werkomstandigheden en maken tegelijk bewuste keuzes rond de samenstelling van het personeelsbestand. In een sector met veel mannelijke werknemers gaan wij resoluut voor meer vrouwen, intussen goed voor veertig procent van al onze werknemers. Ook trachten we binnen ons bedrijf de multiculturele samenleving te weerspiegelen, zonder quota of doelgerichte positieve discriminatie. Met die principes benaderen we ook de toeleveringsketen, onze leveranciers. Van respect voor werknemers maken we een erezaak … en een breekpunt als het moet.”

“Die insteek linken we rechtstreeks aan de gemeenschap, de bredere samenleving. Tegen 2025 willen we minstens 100 miljoen mensen op aarde beter onderwijs bieden. Dat doen we niet enkel door projecten financieel te ondersteunen. We hebben bijvoorbeeld ook het HP Life-platform opgezet, een online learning tool voor iedereen, met praktische tips en gratis lessen van experts rond ondernemerschap. Het lessenpakket gaat heel breed: van social media-marketing over leiderschap tot cashflowbeheer. Tal van zaken die mensen versterken in hun ondernemerschap of carrièrepad.”

“Op het vlak van klimaat mikken we tegen 2050 op een circulaire en CO2-arme economie. Daarvoor is het bijvoorbeeld nodig om over de hele lijn hernieuwbare energie in te zetten binnen ons bedrijf. Ook vermijden we vliegtransport: producten uit de VS komen via trein en boot naar Europa. Daarnaast is er de benadering van de productielijn. De keuze van materialen, de mogelijkheid tot recyclage en hergebruik van een product, het toewerken naar een gesloten lus … Ook klimaatacties sluiten hierbij aan. We kijken niet alleen intern, maar nemen ook buiten ons werkveld een verantwoordelijkheid op. Zo planten we samen met het Wereldnatuurfonds de komende jaren voor 80.000 hectare aan bos. Al die aspecten helpen om dat grote doel binnen handbereik te krijgen.”

Een greep uit HP’s duurzaamheidsverslag 2019

  • 9% van het plastic in de pc’s en printerproducten van HP was van herbruikbare oorsprong
  • HP draait globaal genomen voor 43 procent op hernieuwbare energie
  • Ten opzichte van 2015 verminderde het drinkwaterverbruik met 18 procent
  • Negen op tien werknemers vindt dat HP waarde hecht aan diversiteit
  • HP leverde in 2019 liefst 6,3 miljoen pc’s aan scholen

Meer weten over de duurzaamheidsstrategie die HP aan de dag legt? Hun duurzaamheidsverslag 2019 leest u hier.

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!