VUB-studie: Vlaanderen komt onder water staan

VUB-onderzoeker Jonas Van Breedam heeft projecties gemaakt over de stijging van het zeeniveau op lange termijn. Daaruit blijkt dat Vlaanderen, met uitzondering van een deel van Limburg, onder het zeeniveau komt te liggen. De onderzoeker geeft ook mee dat het effect van de klimaatopwarming nog omkeerbaar is als we CO2-emissies zo snel mogelijk onder nul krijgen.

Inès Aoun | 7 november 2020
Oceaan Klimaatopwarming

In zijn doctoraatsstudie, gepubliceerd in het tijdschrift Earth System Dynamics heeft VUB-glacioloog Jonas Van Breedam projecties gemaakt voor de stijging van het zeeniveau voor de komende 10.000 jaar. “De uitstoot van broeikasgassen tijdens de komende dertig tot tweehonderd jaar kan in de komende honderd eeuwen een globaal gemiddelde zeeniveaustijging van 9,2 tot 37,4 meter tot gevolg hebben.”

CO2-piek

De VUB-onderzoeksgroep ging uit van verschillende klimaatscenario’s. In het hoge-emissiescenario zal het zeeniveau tijdens de eerste tweeduizend jaar met gemiddeld meer dan één meter per eeuw stijgen. Dat scenario houdt rekening met een versterkt broeikaseffect wanneer de permafrost op land en op de oceaanbodem smelt en daardoor grote hoeveelheden methaan vrijkomen.

Voor het lage emissie-scenario is die stijging voor dezelfde periode 10 keer lager, met gemiddeld 11 centimeter per eeuw. De snelheid waarmee het zeeniveau stijgt, is dus sterk afhankelijk van de totale hoeveelheid uitgestoten CO2.

Vlaanderen onder water

De huidige stijging van het zeeniveau komt van de expansie van oceaanwater, dat warmer wordt, en door het smeltwater van gletsjers. Die gletsjers zullen wellicht het grootste deel van hun volume tegen het einde van de 21e eeuw verliezen. De grootste bijdrage komt evenwel van de ijskappen.

De Groenlandse ijskap zal in elk scenario volledig verdwijnen, terwijl de Antarctische ijskap grotendeels intact blijft bij een laag-emissiescenario. In het meest pessimistische scenario zal de ijskap tot de helft van zijn massa verliezen. Dat laatste is belangrijk want het smelten van ijs op Antarctica weegt sterker door dan dat op Groenland (zie kaderstuk).

“Deze studie toont aan dat het effect van de huidige opwarming op het zeeniveau voor duizenden jaren zichtbaar zal blijven, vooral door de trage reactiesnelheid van de Groenlandse en Antarctische ijskappen op een verandering in temperatuur”, zegt Jonas Van Breedam. “Als we de emissies van CO2 niet snel tot nul kunnen herleiden, zal Vlaanderen, met uitzondering van een deel van Limburg, zo goed als volledig onder het zeeniveau komen te liggen. Ook Nederland, Denemarken, delen van Duitsland en delen van Groot-Brittannië zullen bijna volledig onder water komen”, zegt Van Breedam.

Zeeniveaustijgingin Belgie2M 5M 9M 37M

Stijging zeeniveau

Als die ijskappen smelten, stijgt het zeeniveau in de buurt van de ijskappen relatief minder sterk of daalt het zelfs omdat de aantrekkingskracht tussen de ijskap en het omliggende water verdwijnt. Maar verder weg van die ijskappen stijgt het zeeniveau sneller dan gemiddeld. Omdat de Antarctische ijskap ver weg ligt van België, heeft het smelten van die ijskap een grotere impact op onze regio.

Bron: IPS, VUB

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!