VUB geeft studenten tips rond energieverbruik

VUB-onderzoeksgroep MOBI is met een energieverbruiksonderzoek gestart in de studentenhuisvesting op campus Jette. Anderhalf jaar lang krijgen de studenten verschillende tips rond energieverbruik. Onderzoekster Shary Heuninckx licht toe: "Het doel van EnerJettic is om na te gaan wat er nodig is om de consumptie van gas en elektriciteit te verlagen. Zo komen we ook te weten welke energiebesparende acties de VUB in de toekomst succesvol op grote schaal kan uitrollen."

Inès Aoun | 1 februari 2021
Vub Enerjettic

EnerJettic is het eerste energiebesparingsproject dat zich richt op Brusselse studenten. Heuninckx: “Tot nu werden er geen afzonderlijke gegevens bijgehouden over de consumptie van elektriciteit en verwarming. De studenten kregen ook geen persoonlijke energie-afrekening, waardoor er weinig motivatie is om energie te besparen.”

Daar wil de VUB verandering in brengen. De studenten krijgen via het project toegang tot een online dashboard waarop ze op ieder moment hun verbruikte elektriciteit en verwarming kunnen bekijken. Evoluties doorheen de tijd worden weergegeven, net als piekmomenten. De jongeren kunnen eveneens nagaan of hun verbruikspatroon vergelijkbaar is met dat van hun medebewoners.

COVID-19

Door de coronacrisis zijn maar 10 van de 40 koten van blok A (op de campus van Jette) bewoond. Heuninckx: "We hebben van dit nadeel een voordeel gemaakt. Oorspronkelijk was voorzien om nu met nudging te beginnen en de studenten ter plaatse energiebesparende opdrachten te laten uitvoeren. Maar dat heeft gezien de huidige situatie weinig zin. Het voordeel is wel dat wij hierdoor de tijd krijgen om een referentiemeting te verzamelen – individuele metingen van gebruik vooraf. En er wordt via een sociale-mediacampagne met tips gewerkt aan de energiebewustwording van studenten buiten hun normale kotcontext."

Uitdagingen

In de loop van 2021-22 zal VUB verschillende uitdagingen voor de deelnemende studenten lanceren. Zo zullen ze acties opzetten om besparingstips in de praktijk om te zetten. Daarnaast wordt er getest in hoeverre studenten bereid zijn om hun dagelijkse gewoontes aan te passen in functie van schommelende elektriciteitsprijzen, zal er worden nagegaan welke temperatuur voor een optimaal comfortgevoel zorgt, enz ...

De onderzoekers zullen de gegevens rond energieverbruik grondig bestuderen om te analyseren hoeveel energie er bespaard wordt dankzij de tips. Ze kunnen bovendien bekijken welke acties een positief effect hebben op lange termijn. Dat levert nuttige informatie op voor toekomstige campagnes.

EnerJettic loopt tot midden 2022.

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!