Vrijstelling verkeersbelasting voor leasewagens in de maak

Wie binnenkort een elektrische of waterstofwagen least, moet wellicht geen verkeersbelasting meer betalen. De bevoegde regionale ministers hebben hierover een voorstel klaar en trekken ermee naar hun regering.

Ellen Vervoort | 21 december 2018
Electric Car 734573 1920

In Vlaanderen worden groene wagens sinds 2016 minder belast dan milieuvervuilende wagens. Dankzij die gunstige verkeersbelasting is het aantal elektrische wagens in Vlaanderen tussen 2015 en 2018 meer dan vervijfvoudigd (naar ruim 26.000 wagens, volledig elektrisch en hybride, red.). Die vergroening geldt echter nog niet voor leasewagens, goed voor ongeveer een kwart van de nieuw verkochte wagens.

De leasingmaatschappijen, die vooral in Vlaanderen en Brussel zijn gevestigd, dringen al langer aan op een vrijstelling van verkeersbelasting voor leasewagens. Omdat de gewesten wilden vermijden dat leasingmaatschappijen verhuisden naar het gewest met de goedkoopste verkeersbelastingen, werd die fiscale hervorming in België nog niet doorgevoerd.

Geen premie

Het akkoord dat vandaag op tafel ligt moet de vergroening van het bedrijfswagenpark boosten. Het voorstel van de bevoegde Vlaamse, Brusselse en Waalse ministers Bart Tommelein (Open VLD), Guy Vanhengel (Open VLD) en Jean-Luc Crucke (MR) moet nog door de respectievelijke regeringen worden goedgekeurd. Bij de Vlaamse regering ligt het agendapunt op tafel.

Gaan de drie regeringen niet akkoord, dan moet het voorstel volgens Brussels minister Vanhengel bij de regeringsvorming op tafel komen: “Hoe eenvormiger de vergroening van de verkeersfiscaliteit kan gebeuren, hoe beter en hoe meer effect ze zal hebben op het milieu.”

Bron: eigen berichtgeving

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!