Partnerinterview

VP Capital is een van de eerste Europese family offices met B Corp-status

Wereldwijd zijn meer dan 4000 bedrijven en organisaties met een B Corp-label actief. België telt er 152. En de lijst dikt aan. Een van de nieuwste telgen is de Belgisch-Nederlandse investeringsmaatschappij VP Capital. Zij zijn een van de eerste Europese family offices met dit label. “B Corp heeft ons beleid rond investeren en duurzaamheid verdiept.”

Dit artikel maakt onderdeel uit van het magazine:
Susanovamagazine juni 2022
Inès Aoun | 29 juni 2022
Vp Capital Guus 693 Mr

In 2018 gooide VP Capital, opgericht door de familie van Puijenbroek, het roer om. Sindsdien staat duurzaamheid centraal in de strategie van de investeringsmaatschappij. Anderhalf jaar geleden startten ze met het proces om een B Corporation te worden. B Corporations zijn organisaties die vrijwillig de hoogste standaarden nastreven op het vlak van sociale en ecologische prestaties, verantwoordelijkheid en transparantie. Directeur Guus van Puijenbroek: “We willen een voorloper zijn wat betreft duurzaamheid en impact. Bovendien gaat het bij B Corp niet alleen over respect voor het milieu, ook sociale aspecten zoals aandacht voor de lokale omgeving, medewerkers en leveranciers zijn belangrijk en schuiven ze prominent naar voor. Dat trok ons aan. De B Corp-community bestaat uit bedrijven met een duidelijke missie: business as a force for good. Daar willen we graag bij horen.”

Geslaagd

Toegelaten worden tot B Corp is geen sinecure. Bedrijven moeten een lijst van maar liefst tweehonderd vragen invullen die specifiek van toepassing zijn op hun sector en hun antwoorden staven met bewijsstukken. “Die vragen gaan over diverse topics als woon-werkverkeer, diversiteit, transparantie, pensioenopbouw, opleidingsbeleid, milieu-inspanningen, missie, visie … We moesten dus input verzamelen en aantonen dat we bij onze beslissingen aan strenge normen voldoen en dat we de impact op de maatschappij van die beslissingen vanuit verschillende perspectieven bekijken.”

Je krijgt pas het B Corp-label opgeplakt wanneer je minstens 80 op 200 haalt. Slechts de helft van de bedrijven die meedoen, slaagt. “We scoorden 98,6 op 200, dankzij ons businessmodel dat erop gericht is een positieve impact te genereren voor onze werknemers, onze community en onze stakeholders. Met ons investerings-, donatie- en CO2-beleid geven we daar invulling aan. We willen dat onze investeringen bijdragen aan de oplossingen voor planetaire en sociale vraagstukken. Die impact vergroten met ons kapitaal is ons doel. Dat hebben we nu ook expliciet in onze statuten vastgelegd.”

Zwart-op-wit

De audit van B Lab, de organisatie achter B Corp, legde enkele verbeterpunten bloot. “Als je 5 procent van je omzet weggeeft aan lokale organisaties, scoor je veel meer. Wij hebben dat vertaald naar onze situatie, maar omdat sommige donaties gebeurden aan organisaties die niet door B Corp erkend zijn – omdat we ook doneren aan sociale ondernemingen – haalden we de 5 procent net niet. Sociale onder­nemingen als Young Water Solutions zijn bedrijven die vanuit een maatschappelijke missie handelen, maar geen ngo of vzw zijn. Die opmerking van B Lab zullen we in onze volgende evaluatie, in 2025, meenemen in ons donatiebeleid.”

“B Lab hamerde er ook op dat we aandacht moeten hebben voor underserved communities. Dat zijn bijvoorbeeld mensen met zeldzame ziektes, mensen met bepaalde handicaps of bevolkingsgroepen, al dan niet in lageloonlanden, die geen toegang hebben tot medische zorgen. Momenteel gaat 3,1 procent van ons vermogen naar bedrijven die oplossingen bieden voor die groepen. Dit jaar stellen we doelstellingen op over waar we op dat vlak willen staan en hoe we een verschil kunnen maken.”

Nog iets wat VP Capital uit de evaluatie heeft geleerd: “We communiceren nu over de financiële cijfers naar het hele team. Nieuwe werknemers krijgen ook een uitgebreide presentatie over onze duurzaamheidsstrategie. Transparantie tegenover je werknemers is iets dat B Lab hoog in het vaandel draagt.” De investeringsmaatschappij heeft nu ook enkele vanzelfsprekende zaken zwart-op-wit. “We stelden een gedragscode op die partijen waar we mee samenwerken moeten ondertekenen. En ook onze werknemers moeten die code onderschrijven, waarin zaken als whistleblowing, diversiteit en ongewenste intimiteiten op het werk aan bod komen.”

Visual 2 Vp Guus

“De B Corp-community bestaat uit bedrijven met een duidelijke missie: business as a force for good.”

Guus van Puijenbroek / VP Capital

Doorlichting

De vooruitgang die VP Capital in 2021 boekte, heeft volgens van Puijenbroek mee bijgedragen aan het behalen van het B Corp-label. De resultaten van de investeringsmaatschappij zijn gepubliceerd in het Progress Report 2021. “Dat verslag gaat over de voortgang die de familie maakte op het vlak van impactinvesteringen, innovaties en donaties. Voor elke investering wordt gekeken hoever het bedrijf staat. Halen ze de mijlpalen die in de roadmap staan? We maken namelijk samen met het bedrijf een vijfjaarlijkse roadmap op die hen moet helpen om de stap te zetten naar een duurzamer, inclusiever en meer circulair bedrijfsmodel.”

“Jaarlijks laten we de vierhonderd bedrijven en fondsen waarin we rechtstreeks of onrechtstreeks investeren doorlichten. Hetzelfde gebeurt voor de donaties. Ze krijgen een ESG-score op vijf, die hun prestaties op het vlak van milieu, maatschappij en goed bestuur meet.” Daarnaast geeft VP Capital de doorgelichte bedrijven, donaties en fondsen een impactscore. “Dat resultaat geeft aan in welke mate de bedrijven of goede doelen waarin we geld stoppen, bijdragen aan oplossingen voor de key challenges die we naar voor hebben geschoven. Vorig jaar behaalden alle bedrijven samen een totaalscore van 6,8 op 10, dit jaar is dat gestegen naar 7,1. We streven naar een 8 in 2023.”

Voer voor discussie

De impactscore weegt voor VP Capital uiteindelijk zwaarder door dan de ESG-score. “ESG krijgt de laatste tijd ook kritiek, zeker nu ExxonMobil nog steeds goed scoort op de ESG Indexlijst van S&P 500 (de aandelenindex van de Verenigde Staten, red.) en Tesla daar bijvoorbeeld niet meer in staat. We denken dat we die ESG-score in de toekomst niet meer zelf hoeven te meten, omdat bedrijven toch verplicht worden om zich daaraan te houden. De Europese regelgeving daarvoor zal over een paar jaar effectief zijn.”

Maar voorlopig laat de investeringsmaatschappij de ESG-score nog niet los. “We hebben voor de impactscore wel een aparte doelstelling vastgelegd, namelijk meer dan 3,5 op 5 halen.” In 2021 is die score ietwat gedaald naar 3,2. “Dat heeft een goede verklaring. We hebben een minderheidsaandeel in Batenburg Techniek verkocht en het geld geïnvesteerd in twee nieuwe werkkledingbedrijven. Batenburg Techniek staat al heel ver qua duurzaamheid, de werkkledingbedrijven hebben nog een lange weg te gaan. We denken dat we er met onze kennis voor kunnen zorgen dat die bedrijven snel zullen bijbenen.”

“Als investeringsmaatschappij sta je soms voor dilemma’s. We vragen ons af hoe we voor het meeste impact zorgen. Kopen we een bedrijf dat al een positieve impact heeft of een bedrijf dat nog verder moet verduurzamen? Ik denk dat er voor beide wat te zeggen valt. Zeker in het geval van die twee werkkledingbedrijven, omdat we met het verduurzamen van textiel al heel veel ervaring hebben. Daarnaast gaan we op termijn sowieso meer investeren in bedrijven met een positieve impact. Momenteel gaat het om 78 procent van ons kapitaal en we willen naar 80 procent in 2023. De volle 100 procent, dat is voorlopig nog toekomstmuziek.”

Ondertussen blijft VP Capital ook andere vermogende families aanmoedigen om meer te investeren in duurzame ondernemingen en fondsen. In september 2021 organiseerden ze een rondetafelgesprek met zo’n twintig families uit Nederland en België. "Ze waren zeer enthousiast over onze aanpak en kijken reikhalzend uit naar de volgende editie. We willen samen de vooruitgang versnellen. Daar waar we investeren, voeren we actief de dialoog over duurzaamheid en ondersteunen we bedrijven in hun transitie. Dat maakt voor ons het verschil tussen beleggen en duurzaam investeren.”

Lees het Progress Report 2021.

Wie zijn de van Puijenbroeks?

De familie van Puijenbroek startte oorspronkelijk in 1865 in de business van de werkkleding. Vanuit haar purpose – Strong Heritage, Sustainable Progress – werkt ze aan een structurele omslag van een negatieve naar een positieve impact. VP Capital, het family office van de familie van Puijenbroek, beheert een brede portefeuille van participaties en is actief in de domeinen agrifood, vastgoed, media, textiel, smart industry, energie, water en health. De familie is onder andere aandeelhouder van Batenburg Techniek, Mediahuis en Q-lite. Ze inves­teert bovendien in fondsen die innovatieve bedrijven steunen, zoals Mosa Meat, Fairphone, Northvolt, Protix, Spin Dye, Pieter Pot en recent Trunkrs.

Science Based Targets

VP Capital heeft de voorbije jaren zijn CO2-voetafdruk berekend voor scope 1, 2 en 3. Scope 1 en 2 staan daarbij voor de uitstoot van de eigen organisatie, zoals woon-werkverkeer, zakenreizen en energieverbruik, en scope 3 voor de uitstoot van bijvoorbeeld de bedrijven waarin VP Capital investeert. “Die uitstoot hebben we naar beneden gehaald en gecompenseerd zodat we CO2-neutraal zijn. We hebben daarvoor een certificaat ontvangen van CO2logic (een Belgisch klimaatadviesbureau dat bedrijven begeleidt om het internationaal erkende CO2 Neutral-label te behalen, red.)”, vertelt Guus van Puijenbroek.

“Compenseren is beter dan niets doen, maar we nemen wel onze verantwoordelijkheid. Zo hebben we voor 85 procent van ons geïnvesteerd vermogen reductiedoelstellingen opgesteld. Die hebben betrekking op onze directe én indirecte uitstoot. Dus ook op de uitstoot van de bedrijven waarin we direct investeren, van onze vastgoedportefeuille en van de beursgenoteerde ondernemingen. En het Science Based Targets Initiative heeft onze doelstellingen onlangs goedgekeurd.”

Die goedkeuring geeft de investeringsmaatschappij de garantie dat ze haar steentje bijdraagt aan het klimaatakkoord van Parijs.

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!