Voormalige mijnsites in Wallonië hebben potentieel voor opslag en productie van hernieuwbare energie

De Waalse overheid heeft via een openbare aanbesteding drie haalbaarheidsstudies geselecteerd voor geothermische projecten in de arrondissementen Charleroi, Bergen en Luik. De bedoeling is om aan te tonen of proefprojecten met geothermische energie uit mijnwater technisch en economisch haalbaar zijn.

Lien Moris | 23 augustus 2022
Blegny Steenkoolmijn C Boskoyevsky
De voormalige steenkoolmijn Blegny-Mine in de provincie Luik.

Uit een haalbaarheidsstudie van VITO, de Universiteit van Bergen, Mijnwater B.V (Nederland) en ABO Group blijkt dat de voormalige steenkoolmijnen in de arrondissementen Charleroi, Bergen en Luik over een geothermisch potentieel beschikken. Het grondwater dat in de gangen van de mijnen staat, heeft namelijk een ideale temperatuur om warmte en koeling te kunnen leveren via een warmtenet.

De onderzoekers analyseerden of dat potentieel overeenstemt met de warmte- en koudevraag aan de oppervlakte. Daarnaast bestudeerden ze de milieurisico's, de interacties met de bestaande mijnbeveiligingen en de mogelijke juridische risico's. Tot slot werd een actieplan opgesteld voor de duurzame ontwikkeling van de mijnsector in Wallonië.

Opslag en productie

Op basis van de haalbaarheidsstudie lanceerde de Waalse overheid in het najaar van 2021 drie openbare aanbestedingen voor haalbaarheidsstudies voor geothermische projecten in de drie arrondissementen. De projectvoorstellen van VITO samen met de Waalse universiteiten UMons en ULiège zijn begin 2022 geselecteerd als de beste. De resultaten van de drie studies zullen bepalen of proefprojecten met geothermische energie uit mijnwater technisch en economisch haalbaar zijn. De bedoeling zou zijn om geothermische energie in de mijnen op te slaan en te koppelen aan warmtenetwerken van de vijfde generatie.

In het Nederlandse Heerlen is al een mijnwaternet actief. Dat levert warmte en koeling aan woningen, winkels en bedrijven in en rond de stad op basis van het mijnwater in de oude koolmijn.

Bron: VITO

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!