Plus Voedselvoorziening bedreigd nog voor we aan 1,5°C opwarming komen

Volgens een expert van de Verenigde Naties komt de globale voedselvoorziening in het gedrang door extreme temperaturen, waterschaarste en gebrekkige landbouwpraktijken. Dat zou gebeuren nog voor de klimaatopwarming 1,5°C bereikt.

Koenraad Coel | 14 augustus 2023
Desert Ivars Krutainis J Tj9 4 Esz U4 Unsplash

In het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2°C en liefst 1,5°C. Die anderhalve graad opwarming zouden we volgens experts binnenkort al (tijdelijk) overschrijden door de invloed van El Niño. Maar zelfs beneden die drempel zou de globale voedselvoorziening in de problemen kunnen komen. Dat verklaart Alain-Richard Donwahi, voorzitter van de 15de Conference of the Parties (COP15) van het Deserticatieverdrag van de Verenigde Naties (UNCCD).

Vicieuze cirkel

Volgens Donwahi gaat de klimaatverandering nog sneller dan verwacht en zo ontstaat er een samenloop van omstandigheden die de voedselproductie in het gedrang brengt. Naast extreme temperaturen, droogteperiodes en overstromingen, hebben ook woestijnvorming en bodemdegradatie een impact. Die bodemdegradatie in het bijzonder is niet enkel een gevolg van de klimaatverandering. Donwahi wijst erop dat onze huidige landbouwpraktijken evenzeer bijdragen aan de uitputting van de bodem. Zo komen we in een vicieuze cirkel terecht, waarbij woestijnvorming leidt tot droogte, dat draagt bij aan de klimaatopwarming en biodiversiteitsverlies die op hun beurt weer meer droogte, overstromingen woestijnvorming veroorzaken. Donwahi waarschuwt bovendien dat als de voedselveiligheid in veel regio’s in het gedrang komt, dat ook leidt tot toenemende migratie en inflatie.

Donwahi was voorzitter van de vorige conferentie over woestijnvorming (COP15) in mei 2022. De volgende samenkomst staat gepland voor december 2024 in Riyadh.

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.

SDG

Geen honger Leven op het land