VN komen met straffe biodiversiteitsdoelen, maar 'stappenplan ontbreekt'

De VN gaven recent een voorontwerp vrij van het internationale Verdrag voor de Biodiversiteit. Volgens milieuorganisaties en experts zijn de doelen voldoende aangescherpt, maar is er geen concreet stappenplan voorzien om ze ook echt te bereiken.

Katleen Put | 15 juli 2021
Verdrag Voor Biodiversiteit
Zonder concreet actieplan wordt het moeilijk om de broodnodige biodiversiteitsdoelen te realiseren.

Het Verdrag voor de Biodiversiteit wil het wereldwijde verlies van natuur en dieren een halt toeroepen tegen 2030. Het document zal de basis vormen voor de onderhandelingen die voorafgaan aan de geplande Biodiversiteitstop in China. Daar zal de internationale gemeenschap de neuzen in dezelfde richting proberen te krijgen. Maar hoewel experts de vooropgestelde natuurdoelen verwelkomen, vrezen ze ook dat die doelen zonder financiering en nationale verantwoordelijkheden weinig zoden aan de dijk zullen brengen. Een concreet actieplan ontbreekt immers.

Business as usual

Het voorontwerp van 12 pagina’s bevat 4 langetermijndoelen tot 2050, 10 criteria om de voortgang te beoordelen en 21 doelen om de oorzaken van het biodiversiteitsverlies aan te pakken. Die laatste zouden tegen 2030 bereikt moeten zijn. Ze omvatten onder meer het halveren van voedselverspilling en overconsumptie en het drastisch verlagen van het pesticidengebruik. Schadelijke subsidies moeten worden afgeschaft en duurzame landbouw-, bosbouw en aquacultuurpraktijken moeten de uitstoot van CO2 verminderen.

Slechts 1,5 pagina van de tekst is gewijd aan concrete mechanismen om die doelen te bereiken. Er wordt gesproken over de ‘verantwoordelijkheid’ van landen om de wereldwijde doelen naar nationale doelen te vertalen, en om de voortgang op een transparante manier te monitoren en te rapporteren. Nergens wordt specifiek gezegd dat de doelen ook behaald moeten worden. “Er zijn zoveel inspanningen geleverd om het implementatiemechanisme te versterken, maar het is moeilijk te zien hoe die inspanningen de ontwerptekst gehaald hebben. Het lijkt business as usual”, zegt Georgina Chandler, internationaal beleidsmedewerker bij vogelbeschermingsorganisatie RSBP.

Biodiversiteitstop uitgesteld

De online onderhandelingen in de aanloop naar de Biodiversiteitstop in China schieten alvast niet echt op. Een persoonlijke ontmoeting zou kunnen helpen, maar door de coronacrisis lijkt het erop dat de top al voor de derde keer zal worden uitgesteld. De wereldwijde vaccinatieverschillen maken het moeilijk om in oktober met alle 195 landen veilig samen te komen. Daarom wordt de conferentie mogelijk naar 2022 verschoven.

Als het uiteindelijk toch zover komt, zullen er nog enkele hete hangijzers besproken moeten worden. Zo meent Brian O’Donnell, directeur van Campaign for Nature, dat de vooropgestelde steun van rijke landen aan ontwikkelingslanden – 10 miljard euro extra – niet voldoende zal zijn om een robuuste uitvoering van het verdrag te garanderen. Hij stelt voor om meteen een hoger bedrag vast te leggen. Wel positief aan het voorontwerp is de erkenning van de centrale rol die inheemse volkeren en lokale gemeenschappen moeten spelen in het beheer van natuurbehoud.

Bron: IPS

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!