Plus Vlaming produceert steeds minder afval

De Vlaming produceerde in 2017 maar liefst 18,6 kilogram minder afval dan het jaar voordien, toen werd er nog 488 kilogram afval per persoon ingezameld. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) verwacht dat die positieve trend zich in de toekomst zal verderzetten.

Ellen Vervoort | 11 december 2018
Garbage Can 231875 1920

In 2022 moet Vlaanderen 20 procent minder afval produceren dan in 2013. Dat staat in het ‘Uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen 2016 – 2022’, dat op 16 september 2016 werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Hoe ver staan we vandaag al?

Dalende trend

Tussen 2013 en 2017 zag de OVAM de hoeveelheden ingezameld huishoudelijk afval jaar na jaar dalen. De hoeveelheid bouw- en sloopafval nam af met 6 kilogram, papier en karton met 3 kilogram, groenafval met 3,5 kilogram en gft met 1 kilogram per persoon. Het restafval, afvalstoffen die voornamelijk in verbrandingsinstallaties terechtkomen, daalde met 4,34 kilogram per persoon ten opzichte van 2016. Tegen 2022 moet dat gewicht met 16 kilogram zijn afgenomen.

De cijfers voor het bedrijfsrestafval dat in 2017 werd ingezameld, zijn nog niet definitief. Maar tussen 2013 en 2015 daalde die hoeveelheid met 3,3 procent, rekening houdend met het groter aantal werknemers dat in 2015 in Vlaanderen werd tewerkgesteld. Uit de sorteeranalyse van de OVAM blijkt dat in 2017 nog een groot deel van de verplicht te sorteren afvalstromen bij het restafval terechtkwam.

65 procent krijgt tweede leven

De OVAM wijt de daling aan verschillende factoren. Zo voerden alle Vlaamse gemeenten de afgelopen jaren minimumtarieven voor grofvuil in. Dat betekent concreet dat gemeenten het grofvuil niet meer gratis mogen inzamelen. Bovendien sloot bijna de helft van de gemeenten zich aan bij het gewichtdiftar-systeem, zowel bij de huis-aan-huis inzameling als in de recyclageparken. Een diftar meet hoeveel afval elk huishouden produceert. Ook dat zou de dalende trend kunnen verklaren. Gezinnen zijn beter op de hoogte van hoeveel afval ze jaarlijks voortbrengen. Het kan ervoor zorgen dat ze bewust minder weggooien.

Vandaag wordt 69 procent van ons huishoudelijk afval selectief ingezameld, 65,6 procent wordt hergebruikt, gerecycleerd of gecomposteerd. Het overige selectief ingezameld afval gaat naar verbranding of stortplaatsen omdat recyclage niet mogelijk of wenselijk is, zoals kga of asbesthoudend afval.

Eenvoudiger sorteren

Om de positieve weg te kunnen verderzetten, neemt de OVAM heel wat initiatieven. Zo worden er vanaf 1 januari 2019 nieuwe sorteerregels van kracht. Etensresten, vlees- en visresten, eieren en kaas mogen vanaf dan ook bij het gft-afval. Al het textielafval hoort in de kledingcontainer, ook isolatiemateriaal of stukken stof.

Tegen 31 december 2019 moet elke Vlaming de mogelijkheid hebben om restplastics (folies, botervlootjes, yoghurtpotjes, …) selectief in te zamelen. Dat kan meteen via de uitgebreide p+md-zak, of via de roze zakken of een andere mengvorm. Tegen 2021 moeten alle gemeenten gebruikmaken van de p+md-zak.

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.