Plus "Vlaanderen is géén achterblijver in klimaat"

Plots leek het de politiek menens met het klimaat. Het Vlaams Parlement keurde in november de klimaatresolutie kamerbreed goed en in december presenteerde de regering op de Vlaamse Klimaattop haar Klimaat- en Energiepact. Maar blijft de klimaatboog ook na een winter vol andere politieke prioriteiten gespannen? Mblad sprak met minister van Omgeving Joke Schauvliege en minister van Energie Bart Tommelein en maakte een tussenbalans op. “Na 2020 wordt het moeilijk.”

Dit artikel maakt onderdeel uit van het dossier:
Energie & Klimaat
Katelijne Norga en Eline Van Assche | 15 mei 2017
Bdw 823458
©ID/ Bart Dewaele

Een doorbraak in het Vlaamse klimaatbeleid. Zo werd de breed politiek gedragen Klimaatresolutie genoemd waarin het Vlaams Parlement de regering aanzette tot een ambitieuzer klimaatbeleid. En het kon niet op, want op de Klimaat- en Energietop van 1 december 2016 onderstreepte de voltallige Vlaamse Regering, schouder aan schouder met het bedrijfsleven, met een Klimaat- en Energiepact boordevol engagementen, dat het haar menens is met het klimaat. Voeg daarbij het Vlaamse Klimaatbeleidsplan en je zou denken dat we qua klimaatbeleid in Vlaanderen wel gebeiteld zitten. 

Vlaanderen beschikt intussen over een korf aan klimaatinitiatieven. Zijn die allemaal naast elkaar nodig?
Joke Schauvliege: “De engagementen die naar de doelstellingen voor 2020 toewerken, lopen al veel langer en worden volop in uitvoering gebracht, in lijn met het Vlaams Klimaatbeleidsplan. Maar in Parijs hebben de wereldleiders afgesproken om de globale temperatuurstijging te beperken tot ver onder 2°C ten opzichte van het pre-industriële niveau, en inspanningen te doen om de stijging te beperken tot 1,5°C ten opzichte van dat niveau. Die engagementen hebben betrekking op de periode na 2020. Daarom sloten we het Vlaams Energie- en Klimaatpact, dat eigenlijk een aanvulling is op het Klimaatbeleidsplan en tegelijk nodig was om onze uitgangspositie voor 2030 te verstevigen.”

“Het is duidelijk dat er een transitie nodig is in alle sectoren en alle geledingen van de maatschappij om die doelstellingen te kunnen halen. Met het Pact wilden we de noodzaak van die transitie in de verf zetten en het goede voorbeeld geven aan de bevolking. Het parlement heeft intussen heel wat van onze engagementen goedgekeurd en de regering heeft ook al middelen vrijgemaakt. Zo investeren we bijvoorbeeld 80 miljoen euro in grondige renovatiepremies voor de sociale huisvestingsmaatschappijen, 50 miljoen euro in de energie-efficiëntie van het gebouwenportfolio van de Vlaamse overheid, en 43 miljoen euro in de infrastructuur van het onderwijs.”

Bart Tommelein: “Het Klimaat- en Energiepact wil de hele samenleving bij de klimaatuitdaging betrekken: niet alleen politici, maar ook de bedrijven en de gewone burger. Te lang ontbrak het aan een sense of urgency. Met het Vlaams Klimaat- en Energiepact wilden we vooral duidelijk maken dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet opnemen. Op de Klimaattop formuleerden 250 bedrijven hun klimaatengagement. De Klimaatresolutie is goedgekeurd door het voltallige Vlaams Parlement. Dat bewijst dat alle Vlaamse politici er het belang van inzien.”

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.