Vlaanderen heeft actieplan klaar om industrie te vergroenen

De CO2-uitstoot van de minder energie-intensieve industrie, zoals de farma- en de voedingssector, moet naar omlaag. Minister van Economie en Innovatie Jo Brouns stelde daarom samen met de sectoren een plan van aanpak op.

Inès Aoun | 1 juli 2022
Industry G020254820 1920

De niet-ETS-sectoren zijn diegene die niet onder het Europese emissiehandelssysteem vallen. De Vlaamse Regering wil dat de broeikasgasemissies in die sectoren met 40 procent dalen tegen 2030. De vergroening van de warmtevraag is hier een grote factor, zo moet tegen 2030 10 procent van de energiedragers van de niet-ETS-industrie vergroenen.

47 procent

Een studie van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) toont aan dat we 47 procent van de warmtevraag van de niet-ETS-sectoren (of zo’n 5 terawattuur) kunnen verduurzamen met warmtepompen. Dat betekent een besparing van 1100 kiloton CO2. De energetische emissies door de warmtevraag blijken het grootst te zijn in de voedingssector (30 procent) en de fijnchemie en farmaceutische industrie (16 procent).

Energiepremie

Minister Brouns nam de studie ter hand en stelde samen met de sectoren een plan van aanpak op. Een van de belangrijkste aanbevelingen uit de studie is een betere toegang tot informatie en begeleiding. De sectoren krijgen voortaan begeleiding via het Contract Ondernemerschap van VLAIO. Ook zal de Ecologiepremie uitgebreid worden voor investeringen in industriële warmtepompen zodat de niet-ETS sectoren hier ook een financieel duwtje in de rug krijgen.

Nulmeting

Daarnaast zal minister Brouns verder in overleg gaan met de specifieke sectoren om te onderzoeken wat er nog nodig is om de uitstoot verder te verlagen. Zo komt er een nulmeting en een monitoringssysteem zodat de opvolging van deze maatregelen gekwantificeerd wordt en wetenschappelijk onderbouwd kan verlopen.

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!