Vlaamse Waterweg zet in op watergebonden bedrijventerreinen en onbemand varen

Met ruim 72 miljoen ton werd in 2017 een recordvolume goederen over de Vlaamse waterwegen vervoerd, liefst 6,5 procent meer dan het jaar voordien. Met nieuwe watergebonden bedrijventerreinen en regionale overslagcentra, het inschakelen van de binnenvaart binnen stedelijke distributieconcepten tot zelfs het invoeren van onbemand varen wil de Vlaamse Waterweg de vervoerscijfers nog verder opvoeren. “Een mental shift kan leiden tot een modal shift”, zegt gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts in een interview met De Vlaamse Ondernemer.

6 maart 2018
Albertkanaal Scheepvaart Ld 1192

Naast het recordvervoer van 72 miljoen ton goederen over de Vlaamse waterwegen werd in 2017 ook op containervlak een nieuwe topprestatie neergezet. In totaal 832.502 TEU (Twenty Foot Container Equivalent) werd getransporteerd over de binnenwateren, een stijging van 11,5 procent. De Vlaamse Waterweg nv, de fusie-organisatie waarin nv De Scheepvaart en Waterwegen & Zeekanaal N.V. sinds begin 2018 hun krachten bundelden, wil de vervoerscijfers over de Vlaamse binnenwateren nog verder doen stijgen. En dat is nodig ook, want tegen 2030 wil Vlaanderen 20 procent van zijn totale goederenstromen over de binnenwateren transporteren. Momenteel is de binnenvaart goed voor een aandeel van zowat 13 procent.

De Vlaamse Waterweg heeft een set aan maatregelen klaar om de groei van de binnenvaart stevig te faciliteren: de creatie van Regionale Overslag Centra (ROC’s) en watergebonden bedrijventerreinen, de realisatie van nieuwe kaaimuren, het inschakelen van de binnenvaart binnen stedelijke distributieconcepten tot zelfs het invoeren van onbemand varen.

Albertkanaal en Seine-Scheldeverbinding

De toekomstgerichte uitbouw van het Vlaamse waterwegennet focust in hoofdzaak op de opwaardering van het Albertkanaal en de Seine/Schelde-verbinding. Eind vorig jaar nog startte De Vlaamse Waterweg een eerste publiek-private samenwerking (PPS) op met het oog op de verhoging van zeven bruggen over het Albertkanaal. Nog zes andere bruggen zijn in uitvoering. Ook het Europees gesubsidieerde project Seine/Schelde, dat t het Seine- met het Scheldebekken moet verbinden, is van strategisch belang voor de Vlaamse en Europese binnenvaart. Europa maakt voor het Seine/Scheldeproject aanzienlijke budgetten vrij, als onderdeel van de uitbouw van het TEN-T netwerk. In Vlaanderen ligt het accent op werkzaamheden om de vervoerscapaciteit van de Leie op te drijven tot 4500 ton, de norm voor tweebaks-duwkonvooien.

Ford Genk en Tech Lane Ghent

Sinds 1998 werden in Vlaanderen meer dan honderd kaaimuren gerealiseerd, die voor heel wat extra overslag hebben gezorgd. Ook de creatie van watergebonden bedrijventerreinen is één van de speerpunten van de aanpak van De Vlaamse Waterweg. “Bijkomende vestigings- en opslagmogelijkheden zijn noodzakelijk om de verhoging van de modal split in het voordeel van de binnenvaart te doen slagen”, zegt Chris Danckaerts.

Zo zal de herontwikkeling van de voormalige Ford-site langs het Albertkanaal in Genk binnen enkele jaren zorgen voor heel wat nieuwe watergebonden activiteiten en een aanzienlijke tewerkstelling. Ook de realisatie van nieuwe watergebonden terreinen in Diepenbeek, Zolder-Lummen en Ranst zitten in de onderzoeksfase en er wordt ook werk gemaakt van het versterken van de watergebondenheid van de bedrijvenzone tussen Wijnegem en Antwerpen. In Oost-Vlaanderen staat de ontwikkeling van Tech Lane Ghent in de steigers. Op het noordelijke deel van de intussen gesaneerde brownfield zal 15 hectaren bedrijventerrein worden ingericht. In Vlaams-Brabant zijn intussen ROC’s in bedrijf in Leuven en Vilvoorde.

Innovatieve vervoersconcepten

De Vlaamse Waterweg zet zich ook in voor het ontwikkelen en faciliteren van innovatieve vervoersconcepten om zo nieuwe marktniches aan te spreken. Palletvervoer via de binnenvaart zit in de lift en de eerste concrete projecten met de Watertruck+, een flexibel duwboot-duwbakconcept, zitten eraan te komen.

Ook het onbemand varen wil de Vlaamse Waterweg een duw in de rug geven. “Onbemand varen is een optie om het rendement op voornamelijk de kleinere waterwegen te verhogen. In samenwerking met de academische wereld hopen we nog dit jaar een eerste proefvaart met een aangepast schip in de Westhoek te kunnen uitvoeren”, zegt Chris Danckaerts.

Bron: De Vlaamse Ondernemer

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!