Plus Vlaamse Regering trekt 75 miljoen euro uit voor strijd tegen droogte

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft een Blue Deal gelanceerd om de extreme droogte, waar we al drie zomers op rij mee te kampen hebben, te lijf te gaan. Opvallend is dat grootverbruikers van water tegen 2022 verplicht een waterscan moeten laten uitvoeren.

Inès Aoun | 29 juli 2020
Water 321524 960 720

Ook deze lente kregen we er weer mee te maken: verschillende weken zonder dat er één druppel water viel. Voor een regio als Vlaanderen, dat al kampt met een opvallend lage waterbeschikbaarheid, is het steeds opnieuw nagelbijten tot de hemelsluizen zich openen.

Blue Deal

Om onze regio te wapenen tegen de droogte, trekt de Vlaamse Regering 75 miljoen euro uit. Volgens de minister komen er in het najaar nog meer middelen vrij. “Met deze Blue Deal slaat Vlaanderen resoluut de weg in van minder verharding, meer vernatting en natuur en maximaal circulair watergebruik”, zegt Demir.

Er wordt ingezet op verschillende pijlers:

  • Landbouw en industrie maken deel uit van de oplossing. Zo zullen bedrijven vanaf 2022 enkel nog financiële steun of vergunningen krijgen van de Vlaamse overheid als ze een wateraudit laten uitvoeren. Voor grootverbruikers of voor bedrijven met grote verharde oppervlakte worden waterscans verplicht tegen 2022 (die laatste moeten nu al wel een hemelwaterstudie laten uitvoeren, red.)
  • Natte natuur als moerassen, meren, graslanden, plassen wordt hersteld. Het is volgens experts een kostenefficiënte oplossing. Bovendien slaat natte natuur ook meer koolstof op.
  • Er worden grootschalige waterbuffers en kleine stuwen in afwateringsgrachten aangelegd.
  • Gemeenten ontvangen vanaf 2024 enkel nog watergerelateerde subsidies als ze een ambitieus hemelwater- en droogteplan kunnen voorleggen.
  • Lekverliezen via leidingen worden tot een minimum beperkt. Er start daarom versneld een innovatie- en realisatietraject bij de waterbedrijven.
  • Er wordt een meldingsplicht ingevoerd voor al wie water uit onbevaarbare waterlopen haalt.

Actieplan en taskforce

De bezorgdheid dat er in de toekomst geen water meer uit de kraan zal komen, wordt ook aangepakt. De Vlaamse Regering zal een strategisch actieplan waterbevoorrading opmaken waarin ook investeringen worden gedaan in de drinkwatermaatschappijen.

Om de uitvoering van de Blue Deal op te volgen en bijkomende beleidsvoorstellen te formuleren, wordt een droogtetaskforce in het leven geroepen. Die staat onder leiding van Demir.

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.