Vlaamse Regering ondersteunt ontharding

Een dynamiek rond ontharding komt in Vlaanderen op gang. De Vlaamse Regering trekt 5 miljoen euro uit om particulieren, bedrijven, scholen of lokale overheden die beton of asfalt definitief uitbreken en vergroenen, een steuntje in de rug te geven.

Francis Van den Noortgaete | 10 september 2018
Pexels Photo 858076

Vergelijking leert namelijk dat we op (te) grote voet leven. In Nederland wonen 24 inwoners per hectare ingenomen ruimte, in Vlaanderen blijken dat er maar 14 te zijn. En ons ruimtebeslag neemt nog toe met 6 hectare per dag. Een groot deel daarvan verharden we ook. Met 14 procent zijn we binnen Europa zelfs bij de koplopers op het vlak van verharding.

Overstromingen en hittestress

De hoge verhardingsgraad in Vlaanderen levert heel wat problemen op. “Regenwater dat op verharde plaatsen neervalt, verdwijnt vaak meteen in de rioleringen, in plaats van ter plaatse in de grond te dringen”, stelde Patrick Willems, professor waterbouwkunde aan de KU Leuven, recent in De Standaard. Overstromingen door hevige regenbuien zijn het gevolg. Bij extreem warm weer, zoals de voorbije zomer, stelt zich een heel ander probleem: het beton en asfalt houden dan de hitte vast en koelen ’s nachts nauwelijks af. Dat leidt tot verhoogde hittestress, zeker in steden.

Ontharding als middel

Activiteiten en functies bundelen op dezelfde oppervlakte om zo het ruimtebeslag te verminderen, dat is de prioriteit van het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Ontharding – het schrappen, ontsnipperen, ontlinten, afbreken en bundelen waardoor open ruimte terug vrijkomt – is daarvoor een belangrijk middel. Maar het vraagt wel een omslag in ons denken en handelen.

Proefprojecten financieel ondersteund

Op 14 september gaat het onthardingsforum officieel van start, een traject rond duurzame ruimtelijke transformatie met concrete projecten die de noodzakelijke ontharding van Vlaanderen voluit willen aanpakken. Door lokale experts te betrekken wil men komen tot een transformatietraject dat aansluit bij lokale noden op het terrein

De Vlaamse overheid wil concrete experimenten rond ontharding op het terrein ook financieel ondersteunen. Onder impuls van minister van Leefmilieu Joke Schauvliege trekt de Vlaamse Regering daarom een bedrag van 5 miljoen euro uit. Daarmee wil men particulieren, bedrijven, scholen of lokale overheden die beton of asfalt definitief uitbreken en vergroenen een steuntje in de rug te geven.


Bron: Ruimte Vlaanderen, De Standaard.

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!