Vlaams-Nederlands project demonstreert bijna-energieneutraal bouwen

Huis Van Bockstal, een voormalige dokterswoning in Vorselaar, wordt omgevormd tot zes bijna-energieneutrale sociale wooneenheden. Het pand zal dienstdoen als demonstratiewoning, waar particulieren, lokale overheden en bouwprofessionals inzichten kunnen opdoen rond duurzaam bouwen.

6 juni 2018
2 Enleb
ENLEB

Sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen is eind april gestart met de renovatie van Huis Van Bockstal. De toekomstige wooneenheden zullen weinig energie gebruiken voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. Bijna-energieneutraal (BEN) wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen. De extra investeringen in energiebesparende maatregelen en groene energie betalen zichzelf terug door een lage energiefactuur.

5 demonstratiewoningen

De renovatie kadert in het Interreg-project (EnergieNeutraal LEvensloopbestendig Bouwen). Negen partners uit Vlaanderen en Nederland, onder wie Kamp C als projectverantwoordelijke, zetten in dat project in op energie-efficiëntie en een verhoogd gebruik van hernieuwbare energie in de woningbouwsector. In totaal zullen ze vijf demonstratiewoningen openen en/of renoveren. Zowel bewoners, lokale overheden als bouwprofessionelen kunnen daar kennismaken met verschillende technieken en de impact van innovatieve mogelijkheden op omgeving, comfort, energiekosten, gebruik …

Co-creatie

Een van de pijlers van ENLEB is co-creatie tussen bewoners en bouwbedrijven. Peter Bellens, Antwerps gedeputeerde voor Wonen en voorzitter van Kamp C: “ENLEB streeft naar een groter vertrouwen en engagement tussen particulier en bouwprofessional. Bovendien stimuleert het ketensamenwerking in de bouwsector, wat ook de verbouwer ten goede komt met een vlottere en goedkopere renovatie als resultaat.”

Zo zal ENLEB op de markt in Vorselaar de woonbehoeftes van enkele potentiële bewoners onder de loep nemen. Doel is om de huizen levensloopbestendig en dus energieneutraal te maken, zodat ook al in toekomstige behoeftes – van volgende generaties – voorzien wordt.

Menukaart

Op basis van de ervaringen in Vorselaar en in acht andere wijken in Vlaanderen en Nederland ontwikkelen de partners een menukaart voor verduurzaming van woningen. Die tool moet bewoners meer inzicht geven in hun woonsituatie, de technische mogelijkheden en de investeringsopties.

Dit artikel verscheen in de nieuwsbrief van onze partner, het Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie, Kamp C - www.kampc.be 

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!