Plus “Via slimmere waterzuivering kan een bedrijf handenvol geld besparen”

De voorbije twee jaar lanceerde watercircle.be, de Vlaamse sectororganisatie voor watertechnologie, bij meer dan 100 bedrijven een golf van bewustwording rond efficiëntere waterzuivering. Via het sensibiliseringproject IntelSens kregen bedrijven een doorlichting én specifiek advies over optimale waterzuivering via online metingen.

Fran Herpelinck | 26 september 2018
Adobe Stock 4405817

Omwille van een steeds striktere milieuwetgeving beschikken heel wat Vlaamse bedrijven over een eigen zuiveringsinstallatie voor hun bedrijfsafvalwater. Denk aan brouwerijen, maar ook aan spelers uit de chemische industrie, van multinationals tot kmo’s, die ervoor kiezen om hun afvalwater te zuiveren en te waken over de kwaliteit van het effluent (gezuiverd afvalwater).

Vanuit de bezorgdheid dat de opvolging van bedrijfsinstallaties vaak erg passief gebeurt, startte sectororganisatie watercircle.be (het vroegere TNAV) in oktober 2016 het project IntelSens op, rond de toepassing van online metingen voor waterzuivering. De voorbije twee jaar werden via dit project meer dan 100 Vlaamse bedrijven bezocht en geadviseerd over de praktische toepassing van sensoren en automatische sturing. “Door in waterzuiveringsinstallaties sensoren te plaatsen voor de opvolging van de waterkwaliteit, waarvan de gegevens automatisch online verzameld worden, kun je op verschillende vlakken winst boeken”, zeggen Riet Cornelissen en Tim Van Dyck, projectingenieurs voor IntelSens.

Slimme besparingen

In de eerste plaats dalen dankzij de sensoren de werkingskosten van de installatie, stellen Cornelissen en Van Dyck. “In een bedrijf met een aerobe waterzuivering dat we bezochten, stond de beluchting continu op volle toeren te draaien. Met een onnodig hoog energieverbruik tot gevolg. Door een zuurstofmeting te koppelen aan een frequentieregelaar kon de toevoer van zuurstof dynamisch worden aangepast. Op die manier verbruikt het bedrijf nu minder energie en kan het handenvol geld besparen. Bovendien kan je via automatische sturing je onderhoudspersoneel efficiënter inzetten.”

“Bijkomend voordeel is een stabiel proces. Hoe meer je online laat meten, hoe beter je het zuiveringsproces kan controleren en hoe kleiner de kans dat er bepaalde normen overschreden worden. Gezien zo’n inbreuk gepaard kan gaan met een boete, kunnen we ook voor dit aspect over een slimme besparing spreken.”

Knopen doorhakken

Zo’n installatie voor online meting bestaat uit sensoren die zuurstofgehalte, pH-waarde, troebelheid of aanwezigheid van fosfaten of nitraten in het water meten, afhankelijk van de noden en de mogelijkheden. De opgemeten waarden worden op een specifieke manier geïntegreerd in de sturing van het zuiveringsstation. Cornelissen: “De voorbije twee jaar hielpen we bedrijven vooral om knopen door te hakken: welke waarden willen ze precies meten, welke toepassingen komen daarvoor in aanmerking én erg fundamenteel: stel je louter een alarm in bij een normoverschrijding of laat je het via slimme sturing nooit zover komen?”

Prijs versus besparing

Volgens watercircle.be is de slimme opvolging van zuiveringsinstallaties bij Vlaamse bedrijven om diverse redenen nog verre van ingeburgerd. “Voornaamste reden is dat waterzuivering niet tot de kernactiviteit van de bedrijven behoort”, zeggen Cornelissen en Van Dyck. “Het is een verplichting, waardoor men er aan voldoet, maar zeker kleinere bedrijven en kmo’s hebben vaak geen expertise op dat vlak. Zij besteden bijgevolg geen aandacht aan optimalisatie: zij willen met hun effluent enkel de norm halen, meer niet. Het verklaart waarom veel bedrijven niet kunnen inschatten welke metingen interessant zijn, laat staan hoe ze zichzelf kunnen verbeteren.”

Ook de kostprijs van online meten schrikt af. Wil een bedrijf graag ammoniumstikstof online meten, dan bedraagt de aankoopprijs al snel enkele tienduizenden euro’s. Gezien waterzuivering vaak geen prioriteit is, zijn de budgetten op dat vlak bovendien beperkt. “Omdat heel weinig bedrijven nu al nauwkeurig hun energie- en chemicaliënverbruik bijhouden, is het bovendien moeilijk om te simuleren hoeveel zij via online meten exact kunnen besparen. Toch zien we dat er bedrijven doelbewust investeren in dure, nuttige sensoren. Het geeft hen de zekerheid dat ze de normen niet zullen overschrijden, waarmee ze zo een boete vermijden die vaak duurder is dan de aankoop van de nieuwe sensoren”, besluiten Cornelissen en Van Dyck.

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.