Verenigde Naties zetten ruimtetechnologie in om SDG’s te halen

De Verenigde Naties gaan meer gebruik maken van ruimtetechnologie om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) te halen. Ze werken daarvoor samen met het Duitse ruimtevaartcentrum DLR.

18 december 2019
Nasa 43566

Het nieuwe partnerschap tussen de VN-Ontwikkelingsorganisatie (UNDP) en het Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt maakt het mogelijk om gebruik te maken van satellietbeelden in hoge resolutie en geavanceerde computermodellen. Zo kunnen lokale ontwikkelingen zoals overstromingen en behoeften op het gebied van gezondheid en onderwijs, beter gemonitord worden.

Betere voorspellingen

Overstromingsgevaar beter in kaart te brengen helpt bij goede stedelijke planning. Nauwkeuriger informatie over bewoning en bevolking maakt het mogelijk om de beste locaties te kiezen om ziekenhuizen en scholen te bouwen, zeggen de instituten.

"De snelle technologische veranderingen in de afgelopen jaren – in robotica, artificiële intelligentie, biotechnologie, nanotechnologie en gerelateerde gebieden zoals big data – hebben een brede impact op de economie, samenleving en het milieu. Dat gebeurt overal in de wereld, niet alleen in de rijkere landen", zegt Pascale Ehrenfreund, bestuursvoorzitter van DLR.

"Ruimtetechnologie kan meer dan alleen informatie geven," zegt Hansjörg Dittus, eveneens lid van de Raad van Bestuur. "Met deep learning-methoden kunnen we de wereldwijde verandering beter begrijpen, de weersvoorspellingen verbeteren en menselijke mobiliteit beter begrijpen."

Brede inzet technologie

Uit een DLR-analyse kwamen zevenhonderd resultaten van onderzoeksactiviteiten die relevant zijn voor het bereiken van de SDG’s, zei Dittus. Hij gaf voorbeelden van DLR-producten die nuttig kunnen zijn: wereldwijde datasets met informatie over de menselijke 'stedelijke voetafdruk' onthullen patronen die van belang zijn voor klimaatmodellen en risico-analyses over de impact van aardbevingen en tsunami’s. Wereldwijde monitoring van water levert gegevens op die meehelpen fluctuaties in waterniveaus te voorspellen. Systemen die zich richten op de aarde helpen bij het valideren van klimaatmodellen die gebruikt worden om veranderende neerslagpatronen, overstromingsgebieden, temperaturen en andere milieuvariabelen in kaart te brengen.

Onderwijs en het opbouwen van technische capaciteit is een speerpunt van de samenwerking. Er komen workshops in partnerlanden waarin medewerkers van de overheid, ngo’s en universiteiten getraind worden in het gebruiken van de juiste technologie. Onderzoeksinstituten van DLR in Duitsland zijn ook van plan professionals uit de hele wereld uit te nodigen voor trainingen in de komende jaren. "We hopen ontwikkelingsorganisaties in aanraking te brengen met technologie die nuttig is voor hen", zei Marc Jochemich, hoofd internationale betrekkingen van het DLR-kantoor in Washington. "Maar we moeten eerst de partijen bij elkaar brengen om dit te laten gebeuren."

Mozambique

Begin maart 2020 start een proefprogramma in Mozambique. Dat richt zich op reparatie van infrastructuur na de overstromingsschade van de cycloon Idai, die in maart 2019 over het land trok. Satellietbeelden van voor en na de cycloon zijn cruciaal bij de planning van de wederopbouw, zegt Frieda Fein, GIS-specialist bij het UNDP.

De overeenkomst past in een reeks initiatieven van het UNDP om ruimtetechnologie in te zetten om landen te helpen bij de wederopbouw na rampen en zich duurzaam te ontwikkelen. Het bureau ging eerder een partnerschap aan met UN-Spider, een VN-programma voor Ruimtevaartzaken gericht op rampenbestrijding en noodhulp. In 2016 gebruikte het UNDP al satellietbeelden om de wederopbouw in de historische stad Timboektoe in Mali, na ernstige interne conflicten, te monitoren.

Bron: IPS, SciDev

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!