Plus Van petrochemie naar elektrochemie

Aardolie en gas zijn onontbeerlijke grondstoffen voor de chemische industrie. Elektrochemie biedt duurzame alternatieven. CO2 is er geen afval, maar een grondstof. Die wordt met elektriciteit uit hernieuwbare bronnen omgezet in basischemicaliën voor plastics en meststoffen.

Dit artikel maakt onderdeel uit van het dossier:
Electric Future
Senne Starckx | 29 januari 2018
I Stock 000016467862 Xxxlarge

Het personenvervoer en het goederentransport zijn niet de enige sectoren die de komende jaren en decennia ingeplugd zullen worden in een stopcontact. De toename van hernieuwbare stroom opent ook perspectieven voor een doorgedreven elektrificatie van de chemische industrie. Terwijl de sector vandaag nog voornamelijk draait op fossiele bronnen als olie en gas (zowel voor grond- als brandstoffen), gebruikt de elektrochemie elektrische (groene) stroom en CO2. De omschakeling van een industrie waar het voornaamste broeikasgas in grote hoeveelheden wordt uitgestoten naar een nijverheid die CO2 als grondstof gebruikt: het lijkt radicaal, maar het is zeker niet uit de lucht gegrepen.

Het Nederlandse Shared Innovation Program VoltaChem – opgericht door TNO (Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek), ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) en Topsector Chemie – publiceerde eind 2016 een whitepaper over het onderwerp. Het document geeft een stand van zaken van de verschillende manieren waarop de elektrificatie in de chemie kan worden doorgevoerd. “Binnen VoltaChem onderzoeken we hoe bestaande en nieuwe technologieën ingezet kunnen worden voor het toepassen van duurzame energie in de chemische industrie”, zegt Martijn de Graaff, die zich als senior business development manager bij VoltaChem/TNO richt op de chemische industrie. “Elektrificatie, oftewel het gebruikmaken van elektriciteit in plaats van fossiele brandstoffen, biedt mooie kansen om onze CO2-voetafdruk te reduceren, ons concurrerend vermogen te vergroten en productinnovatie een boost te geven.”

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.