Stad Antwerpen benoemt klimaatregisseur

Het stadsbestuur in Antwerpen heeft Manon Janssen benoemd als klimaatregisseur. Janssen, die ook verantwoordelijk was voor de Nederlandse 'klimaattafels', zal vier jaar lang de uitrol van het Antwerpse Klimaatplan in goede banen leiden.

Inès Aoun | 8 maart 2021
Klimaatregisseur Manon  Janssen Copyright Tom Cornille Foto2 Lres
©Tom Cornille

Eind vorig jaar stelde de sinjorenstad haar Klimaatplan voor. De stad engageert zich onder andere om haar CO₂-uitstoot tegen 2030 te halveren in vergelijking met 2005, energie-armoede te bestrijden en maatregelen te nemen om zich te beschermen tegen gevolgen van de klimaatverandering zoals extreme hitte en hevige regen. Die ambitieuze doelstellingen wil Antwerpen waarmaken samen met de bedrijfswereld, kennisinstellingen, spelers uit het middenveld en bewonersvertegenwoordigers.

Manon Janssen, CEO van onderzoeks- en adviesbureau Ecorys, moet als onafhankelijk klimaatregisseur de stakeholders rond de tafel krijgen en naar oplossingen zoeken. Janssen wordt ook adviseur van het schepencollege en voorzitter van de nog op te richten klimaatraad. Ten slotte zal ze het Antwerpse klimaatbeleid als ambassadeur uitdragen.

Ervaring

Janssen is niet aan haar proefstuk toe. Zo zat ze de Nederlandse klimaattafel Industrie voor. De klimaattafels waren rondetafelgesprekken georganiseerd door de Tweede Kamer om afspraken te maken om de CO2-uitstoot van Nederland te beperken.

Naast CEO van Ecorys is Manon Janssen al negen jaar voorzitter van de Nederlandse Topsector Energie (publiek-private samenwerking die initiatieven stimuleert die de transitie naar duurzame energie versnellen) en leidt ze het nationale thema ‘energietransitie en duurzaamheid’. Ze focust daarbij op innovatieprogramma’s en de organisatie van de samenwerking tussen overheid, industrie, kennisinstituten en de maatschappij.

Schepen van Leefmilieu Tom Meeuws: “Met Manon Janssen halen we internationaal toptalent naar Antwerpen. Ze heeft in Nederland bewezen dat het kan: tegenstellingen en uiteenlopende belangen overbruggen om klimaatplannen te doen werken. De doelstellingen in het Antwerpse Klimaatplan zijn helder, ambitieus en realistisch. Maar nu moeten we vooral aan de slag.”

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!