Plus Spoedcursus SDG’s: zo vergroot je de impact van je organisatie

“Alle organisaties, zeker ook bedrijven, spelen een cruciale rol in het helpen oplossen van de grote mondiale uitdagingen. Maar ik zie veel ondernemingen vastlopen op dezelfde bottlenecks.” Als directeur van CIFAL Flanders, een van de twintig opleidingscentra verbonden aan het United Nations Institute for Training and Research, traint Peter Wollaert grote bedrijven en kmo’s, onderwijs- en overheidsinstellingen, lokale besturen ... Het doel: duurzame ontwikkeling operationeel maken met als leidraad de principes en doelstellingen van de Agenda 2030 van de VN. Hoe pas je de SDG’s toe om structurele impact te genereren? Vijf adviezen op een rijtje.

Dit artikel maakt onderdeel uit van het magazine:
Susanovamagazine september 2020
Lien Moris | 28 september 2020
Spoedcursus Sdg Cifal

Het aantal organisaties dat aandacht besteedt aan de SDG’s neemt de laatste jaren toe. Dat blijkt uit bevragingen als de SDG Barometer van de Antwerp Management School. Toch blijkt het daadwerkelijk concretiseren van hun bijdrage aan het oplossen van de wereldproblemen voor organisaties een grote uitdaging te zijn. “De SDG’s integreren in de strategie van je organisatie is geen makkelijke opgave, dat klopt. Maar het is wel haalbaar en je haalt er tal van voordelen uit”, meent Peter Wollaert.

1. Engageer je als bestuur en als management

Organisaties die de meeste impact genereren, zijn organisaties die de SDG’s volledig omarmen, weet Wollaert. “Het uitgangspunt moet zijn dat de SDG’s geen losstaand verhaal zijn, maar centraal staan in de missie, of purpose, en de strategie van de bedrijfsvoering. Je raad van bestuur moet doordrongen zijn van het belang en de voordelen op lange termijn van een waardengedreven organisatie die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Pas als ook het management dat actief mee uitdraagt op de werkvloer, zet je als organisatie stappen op het vlak van duurzaam ondernemen. Investeer ook in informatiecampagnes en opleiding, zodat je je medewerkers ideeën aanbiedt om hierover de dialoog aan te gaan met klanten, leveranciers en andere relaties.”

2. Ga van losse acties naar een holistische benadering

Welke impact heeft een actie die positief is voor het milieu op sociaal vlak? En omgekeerd? Cross-thinking is essentieel bij de implementatie van de SDG’s. De Agenda 2030 is immers één en ondeelbaar. Om de impact van een actie in te schatten, moet die worden afgetoetst aan élke SDG. Wollaert: “Ik heb aan de VRT ooit de vraag voorgelegd of ze erbij stilstonden hoeveel CO2 ze genereerden met de organisatie van De Warmste Week. Puur op basis van het autogebruik van enkele duizenden participanten per dag kom je zo grosso modo op een kost van 100.000 euro om die uitstoot te compenseren. De Agenda helpt je om je acties op een holistische manier te benaderen en alle vakjes af te vinken: ecologie, armoedebestrijding, gender …”

Ook op nationaal niveau wijst Wollaert op de noodzaak van een holistische benadering. “België heeft nog geen enkele SDG behaald. SDG's 12 (Verantwoorde consumptie en productie), 13 (Klimaatactie) en 14 (Leven in het water) kleuren daarenboven donkerrood. Bij ongewijzigd beleid zullen we tegen 2030 maar vier van de zeventien SDG's realiseren: ‘Gendergelijkheid’, ‘Waardig werk en economische groei’, ‘Industrie, innovatie en infrastructuur’ en ‘Leven op het land’. Om daar verandering in te brengen, moet het beleid dringend bijgestuurd worden op basis van een holistische duurzaamheidsvisie.”

3. Stel meetbare doelstellingen op

“Durf je als organisatie zeggen: tegen 2025 gaan we 20 procent minder water verbruiken in onze waardenketen. Of: we gaan minstens zoveel procent mensen met een beperking aanwerven. Ik zie dat veel te weinig”, stelt Wollaert. “Er is veel goodwill voor het bedenken van acties, maar het ontbreekt aan becijferbare doelstellingen waarvoor die acties het middel zouden moeten zijn. Nu worden de acties vaak zelf als doel gezien. Meer werknemers op de fiets naar het werk krijgen, is bijvoorbeeld geen doel op zich. De doelstelling is dan de CO2-uitstoot verminderen of de gezondheid van het personeel verbeteren. Een fietsactie is één middel om die doelen te realiseren. Economische businessplannen zijn wel allemaal becijferd. Waarom trekken we die logica niet consequent door voor sociale thema’s, milieuthema’s, internationale (ontwikkelings)samenwerking enzovoort?”

De essentie van de Agenda 2030 is evolueren naar een vredevolle en duurzame samenleving gebaseerd op samenwerking. Het gaat niet over output, maar over impact, over het verschil maken, zegt Wollaert. “Durf dus ook ambitieuze doelstellingen te formuleren. Voor bepaalde thema’s is dat vanzelfsprekend. Het is normaal om als doelstelling op te nemen om geen dodelijke ongevallen te hebben op de werkvloer. Dat is een morele kwestie. Maar bedrijven vinden vaak nog wél dat ze op het vlak van CO2-uitstoot een doelstelling kunnen bepalen die onder de ambitie van het klimaatakkoord van Parijs ligt. Daar hebben we blijkbaar geen moreel probleem mee. Deze benadering moeten we bijsturen.”

“Sectorfederaties, nationaal en internationaal, zouden hier nog veel meer het voortouw in moeten nemen. Elke federatie zou met haar leden meetbare duurzaamheidsdoelstellingen moeten opstellen, gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen, en een jaarlijkse evaluatie en benchmark moeten organiseren. Op die manier sensibiliseer je bedrijven en help je het ambitieniveau te verhogen.”

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.