Scheepvaart moet 50 procent minder broeikasgassen uitstoten tegen 2050

De landen van de International Maritime Organization (IMO), die deel uitmaakt van de Verenigde Naties, zijn overeengekomen om tegen 2050 de helft minder broeikasgassen uit te stoten. Op termijn moet de scheepvaart zelfs helemaal emissievrij worden. Het is de eerste keer dat de sector zulke concrete doelstellingen formuleert. 

16 april 2018
Axel Ahoi 1264897644
Foto door Axel Ahoi

Volgens een studie van het IMO is de internationale scheepvaartsector goed voor 2,5 procent van de broeikasgasuitstoot. Experts berekenden dat die uitstoot tegen 2050 met 50 tot 250 procent zou kunnen stijgen. Maar in het Klimaatakkoord van Parijs wordt de scheepvaart niet vermeld. Ook in Europa ontspringt de scheepvaartsector voorlopig de dans. In 2017 stelden de Europarlementsleden voor om het emissierechtensysteem in te voeren voor de sector. Dat voorstel werd uiteindelijk geschrapt omdat het probleem op wereldschaal aangepakt moet worden. In oktober 2017 riepen Europese milieuministers de IMO op om tegen april 2018 een strategie uit te stippelen die de uitstoot in de sector moet terugdringen.

Tegen 2050

De strategie telt drie belangrijke doelstellingen. Ten eerste moet de koolstofintensiteit – dat is de hoeveelheid CO2 uitgestoten door het energiegebruik per eenheid van het bruto binnenlands product – van nieuwe schepen drastisch naar omlaag. Om de energie-efficiëntie van nieuwe schepen te meten, ontwikkelde het IMO een index. Ten tweede moet de koolstofintensiteit van de internationale scheepvaart in zijn geheel naar beneden. Het doel is om de CO2-emissies te verlagen met 40 procent tegen 2030 en met 70 procent tegen 2050, ten opzichte van 2008. Ten derde moet de scheepvaart 50 procent minder broeikasgassen uitstoten tegen 2050. In het akkoord staat ook een voorzichtige ambitie om op termijn te streven naar een uitstootvrije scheepvaart.

De werkgroep die zich bezighoudt met de reductie van broeikasgassen zal een concreet actieprogramma uitstippelen. Het advies van de werkgroep wordt in oktober 2018 voorgesteld op het Marine Environment Protection Committee van de IMO.

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!