Plus Rotsen in de Noordzee kunnen gigantische batterij worden

Rotsen op de bodem van de Noordzee hebben een groot potentieel voor energie-opslag. Britse onderzoekers denken dat het mogelijk is om er perslucht op te slaan waarmee later turbines worden aangedreven. Het principe is niet nieuw. Het is al met succes getest in diepzeegrotten in de VS en Duitsland.

22 januari 2019
Sea 191368 1920

De windmolenparken op de Noordzee leveren volop energie, maar doen dat niet in een gestage stroom. Bovendien is ook de vraagzijde variabel: in de wintermaanden is er meer behoefte aan energie dan in de zomer. Daarom wordt er volop gezocht naar manieren om overtollige energie op te slaan, om die vervolgens tijdens vraagpieken aan te boren.

Batterij in rotsen

Ingenieurs en wetenschappers van de Universiteiten van Edinburgh en Strathclyde onderzochten of rotsen op de zeebodem daarbij kunnen helpen. Daarbij wordt perslucht onder hoge druk in de poreuze zandsteen gepompt, ook wel compressed air energy storage of CAES genoemd.

Als windmolenparken meer energie produceren dan er nodig is, wordt daarmee een motor aangedreven die lucht samendrukt en opslaat in de zandsteen op de zeebodem. Als de energie later nodig is, drijft perslucht een turbine aan om extra stroom op het net te krijgen. Het principe is al met succes getest in diepzeegrotten in de VS en Duitsland. De site in het Duitse Huntorf werd geopend in 1978.

Januari en februari

Uit de Britse berekeningen in Nature Energy blijkt dat de het potentieel van de Noordzee groot genoeg is om anderhalf keer genoeg energie op te slaan voor de piekmaanden januari en februari in het hele Verenigd Koninkrijk.

De technologie is prijzig, maar wordt een stuk efficiënter als de boringen dichtbij de windmolenparken gevestigd worden, waardoor minder dure diepzeekabels nodig zijn.

“Deze methode kan het mogelijk maken om hernieuwbare energie op te slaan in te zomer en te bewaren voor koude winternachten”, zegt Julien Mouli-Castillo van de School of GeoSciences aan de Universiteit van Edinburgh. “Ze kan een relatief dure maar werkbare optie vormen om de aanvoer van hernieuwbare energie in het Verenigd Koninkrijk te garanderen en gelijkmatig over de seizoenen te verdelen. Meer onderzoek is nog nodig om het proces te verfijnen en de kosten te doen dalen.”

Vloeibare lucht

Naast CAES, is er ook LAES. In Bury bij Manchester heeft Highview Power de eerste Liquid Air Energy Storage (LAES)-pilootinstallatie geopend. Volgens Gareth Brett van Highview Power heeft het systeem, ontworpen in samenwerking met de universiteit van Birmingham, vele voordelen: de installatie kan tot veertig jaar werken én kan overal worden gebouwd. LAES werkt als volgt: de installatie haalt de lucht uit de omgeving, haalt er de schadelijke stoffen uit en koelt ze tot -180°C. De vloeibare lucht wordt opgeslagen in hogedruktanks. Wanneer er een tekort is aan stroom wordt de lucht opnieuw verwarmd tot op kamertemperatuur. Zo wordt een hogedrukgas gevormd dat turbines kan aandrijven.

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.