Partnerinterview

Renewi sluit de afvalkringloop

92 procent van het ingezamelde afval inzetten als nieuwe grondstof en/of energiedrager. Dat doel wil waste-to-productbedrijf Renewi in 2020 bereiken. Salesmanager Nathalie Vanreckem: “Ook bij de behandeling van afvalwater en slib helpen we onze klanten om de kringloop te sluiten.”

Dit artikel maakt onderdeel uit van het magazine:
Susanovamagazine december 2019
Ellen Vervoort | 3 december 2019
Bw Renewi 1Okt Dsc 1890
Renewi

In het West-Vlaamse Roeselare verwerkt Renewi voornamelijk vloeibare afvalstromen en slibs afkomstig uit de chemie en petrochemie, de voedingssector, de textiel-, de auto- en de farmaceutische industrie en de metallurgie. Pieter Haghedooren, Supervisor Transport, Industrial Cleaning & Mobile Filterpress: “Bedrijven zetten steeds meer in op de circulaire economie, waardoor bepaalde afvalstromen meer geconcentreerd zijn dan vroeger. Wij beschikken over de technologieën en installaties om geconcentreerde en volumineuze afvalstromen te behandelen.”

Geen verrassingen

De waterige afvalstromen die in Roeselare aankomen krijgen eerst een fysicochemische behandeling. “Op basis van de informatie verstrekt door onze klanten, bepalen we voor alle afvalstoffen de specifieke verwerkingstechniek”, aldus Haghedooren. “Zo kunnen we vanaf het begin de afvalstof gericht behandelen. Een nauwe en intensieve betrokkenheid bij de klant en zijn productieprocessen is daarbij primordiaal. Op die manier kunnen we tijdig en efficiënt adviezen verlenen.”

Na de fysisch-chemische voorbehandeling, waarbij polluenten neerslaan, gaat het behandelde slib door een ontwateringseenheid die de vaste fractie van het water scheidt. Het water (filtraat) dat uit deze ontwatering komt, krijgt een biologische behandeling en tertiaire nabehandeling door filtratie over actief kool. In de biologische waterzuiveringsinstallatie breken levende organismen opgeloste biologisch afbreekbare verontreinigingen en nutriënten af. “Zodra het gezuiverde water aan de parameters voldoet, kunnen we het, mits een continue online monitoring, lozen als oppervlaktewater, zodat het opnieuw in de waterkringloop terechtkomt.”

Renewi beschikt ook over verschillende mobiele filterpersen. Haghedooren: “Heeft de klant een eigen waterzuiveringsinstallatie, dan gaan we met onze mobiele filterpers ter plaatse. Daarmee halen we zoveel mogelijk water uit het slib, waarna de klant het water zelf kan zuiveren. Het resultaat is een veel kleinere hoeveelheid filterkoek om af te voeren, door het volume slib vijf tot twintig keer te reduceren. Zo besparen we op transportkosten.”

Cementindustrie

De vaste fractie die uit de filterpersen komt, doorloopt een ander traject afhankelijk van de samenstelling. Ontwaterde slibs worden bij Renewi thermisch gedroogd tot slibkorrels die dienen als steunbrandstof in cementovens. Nathalie Vanreckem, salesmanager bij Renewi: “Die gedroogde slibs bezitten heel wat nuttige energie, waardoor jaarlijks 9000 ton steenkool in het productieproces van cement bespaard wordt. Onze slibs bevatten bovendien ook nuttige elementen zoals calcium, aluminium, ijzer en silicium: basiselementen voor cement.” Niet-droogbare slibs worden afgevoerd naar de cementoven. Ook hiermee besparen productiebedrijven van cement vele duizenden tonnen aan mineralen en steenkool.

Wij beschikken over de technologieën en installaties om geconcentreerde en volumineuze afvalstromen te behandelen

Pieter Haghedooren (Renewi)

Biogas en meststof

Slib uit de voedingsindustrie en organischbiologische afvalstoffen worden vergist. Haghedooren: “Het biogas dat daarbij vrijkomt, zetten we in biogasmotoren om in groene stroom en groene warmte. De groene warmte wordt volledig in het droogproces van de waterzuiveringsslibs gebruikt. De groene stroom wordt in onze eigen afvalverwerkingsprocessen gebruikt; het overschot wordt op het net gezet.” In 2018 produceerde Renewi zo in totaal 18,6 gigawattuur aan groene stroom, genoeg voor zesduizend gezinnen. Naast biogas blijft er na vergisting ook een restproduct (digestaat) over. Vanreckem: “Met restwarmte van de biogasmotoren wordt het digestaat gedroogd tot korrels die rijk zijn aan koolstof, stikstof en fosfor. Op jaarbasis gaat het om 3000 ton meststof. Die krijgt op zijn beurt een tweede leven als bodemverbeteraar in de landbouw. Ook zo sluit Renewi de cirkel."

Storten

“Storten wordt tot een minimum beperkt. Toch zijn er stromen die door hun hoge concentraties aan zware metalen en zouten niet in aanmerking komen voor hergebruik of inzet als energiedrager. Die stromen behandelen we zodat ze als inert product (dat niet ontbindt of verbrandt) veilig geborgen worden op de stortplaats”, zegt Vanreckem. “Dankzij onze uitgebreide kennis, de verschillende technologieën die we in Roeselare gebruiken en de succesvolle samenwerking met onze klanten, moeten we slechts een klein percentage – 8 procent – van alle afvalstromen storten.”

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!