Productie hernieuwbare energie stijgt met 31% in 2020

Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, heeft een eerste analyse klaar van de elektriciteitsproductie in 2020. Een belangrijke tendens tekent zich af: de hernieuwbare productie stijgt, vooral dankzij de toegenomen offshore windcapaciteit.

Inès Aoun | 8 januari 2021
Windturbine Offshore

De productie van hernieuwbare energie bedroeg vorig jaar 18,6 procent van de Belgische elektriciteitsmix. Dat betekent een stijging met 31 procent in vergelijking met het jaar 2019. De stijging heeft te maken met de gunstige weersomstandigheden – veel zon tijdens de zomermaanden en veel wind tijdens de wintermaanden – en de toename van de geïnstalleerde capaciteit van hernieuwbare energie (zie kader).

Minder productie kernenergie

De elektriciteitsproductie uit gas blijft al verschillende jaren stabiel. Dat geldt niet voor kernenergie. Elia stelt vast dat er vorig jaar minder nucleaire energie geproduceerd werd. Het percentage daalde van 48,7 procent in 2019 tot 39,1 procent in 2020. In 2018 produceerden we echter nog minder kernenergie omdat toen enkele reactoren stilgelegd waren.

Wanneer de eigen nucleaire productie laag is, voert België historisch gezien het meeste elektriciteit in. 2020 is een uitzondering: zelfs met een laag niveau aan kernenergie is de import en export van energie bijna in balans. Volgens Elia komt het doordat ons elektriciteitsverbruik vanwege de COVID-maatregelen lager was. Bovendien hebben we meer eigen hernieuwbare elektriciteit geproduceerd.

Impact van de coronacrisis

De impact van de crisis op de elektriciteitsmix is volgens Elia moeilijk te bepalen. Door de maatregelen lag het verbruik lager, maar 2020 was uitzonderlijk warm. Dat kan de daling van het elektriciteitsverbruik ook deels verklaren.

2020 in cijfers

  • Met 81 terrawattuur lag het verbruik 7 procent lager dan het gemiddelde van de voorbije 5 jaren.
  • De productie van hernieuwbare energie bedroeg 15,1 terrawattuur in 2020. In 2019 ging het nog over 11,5 terrawattuur.
  • De geïnstalleerde capaciteit van hernieuwbare energie steeg voor windenergie van 3796 megawatt eind 2019 naar 4670 megawatt eind 2020.
  • Het vermogen van zonne-energie steeg van 3887 megawatt eind 2019 naar 4788 megawatt eind 2020.
  • In 2020 werden nieuwe offshore windparken (Northwester 2 en Seamade) in dienst genomen. De eerste ontwikkelingsfase voor offshore wind is daarmee voltooid. Het geïnstalleerd vermogen bedraagt nu 2262 megawatt tegenover 1548 megawatt begin 2020.

Vier records verbroken

  • Een record aan wind- en zonne-energie werd geproduceerd op 11 mei: 3196 megawatt uit wind in combinatie met 2628 megawatt uit zonne-energie.
  • Op 26 december 2020, rond 21 uur, werd 3,8 gigawatt opgewekt uitsluitend uit Belgische windenergie, dit is een nieuw record.
  • In mei 2020 werd een nieuw maandelijks productierecord voor zonne-energie bereikt met 683 gigawattuur.
  • Door de toenemende offshore capaciteit is in oktober 2020 een nieuw maandelijks productierecord geregistreerd voor offshore wind van 881 gigawattuur.

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!