Plus Post-consumer harde plastics worden nieuwe grondstof

De Van Werven groep heeft een jarenlange expertise in de recyclage van harde kunststoffen. Ze bewijzen dat het sluiten van de kringloop volgens een gunstige businesscase ook voor plastics mogelijk is. Met een investering van 2,5 miljoen euro in de vestiging in Lanaken drijft het bedrijf zijn capaciteit op.

28 september 2018
2
Van Werven

Vaak wordt nog gedacht dat de recyclage van kunststoffen zoals PVC niet evident is. Tot voor een aantal jaren werd dit soort materiaal vaak nog verbrand. Hergebruik leek enkel voor laagwaardige toepassingen te werken. Dat gerecycleerde harde plastics perfect primaire grondstoffen kunnen vervangen, bewijst Van Werven. De Nederlandse recyclinggroep heeft een jarenlange ervaring in het creëren van kwalitatieve secundaire grondstoffen uit post-consumer harde plastics. Een bijkomende investering van 2,5 miljoen euro in een nieuwe was- en maallijn voor de site in Lanaken, nauwelijks drie jaar na de opening ervan, zorgt voor bijkomende recyclagecapaciteit.

PVC

Jaarlijks recycleert Van Werven zo’n 120.000 ton kunststof, een volume waarmee je een groot voetbalstadium kan vullen. De plastic afvalstromen zijn afkomstig van bouw- en bedrijfsafval en van gemeentelijke milieuparken. Concreet gaat het om afval van bijvoorbeeld kratten en plastic vaten, maar ook van tuinmeubelen, plastic buizen en raamprofielen. De stoffen waar Van Werven zich op richt zijn thermoplasten zoals polyethyleen, PVC en polystyreen – dat laatste is onder meer gekend van de cd-hoesjes.

Het afval wordt handmatig gesorteerd en machinaal verkleind. Het bekomen granulaat wordt gewassen en verder gesorteerd via drijf/zink-methodes en infraroodtechnieken. Het eindproduct heeft een zuiverheid van bijna 100 procent gescheiden secundaire grondstof.

Positieve businesscase

Interessant is dat het recyclaat al over bepaalde eigenschappen beschikt door de additieven die erin verwerkt zijn. Kleur, smeltpunt, slagvastheid, stijfheid of geleidbaarheid kunnen bij de recyclage worden geselecteerd in functie van de productieprocessen en wensen van de afnemers. Zo hoeven additieven niet of nauwelijks nog te worden toegevoegd.

Deze aanpak vergt wel een doorgedreven selectie van het aanvangsmateriaal en een precieze afstemming op de specificaties van de klant. Het gaat over maatwerk, waarbij de samenstelling van het materiaal uitgebreid getest wordt in de eigen laboratoria van het bedrijf. In nauwe samenwerking met de afnemers wordt zo gezocht naar manieren om de hele keten van recyclage en productie te verbeteren en tot positieve businesscases te komen.

Economische rendabele grondstoffenketen

Van Werven produceert de recyclaten momenteel in zo’n 50 varianten. Productiebedrijven nemen ze af ter vervanging van primaire grondstoffen en verwerken ze in toepassingen zoals nieuwe buizen en profielen, kozijnen, kleding, verpakkingen, vloeren, meubels, auto-onderdelen, bloempotten en speelgoed. Dat leidt tot een geschatte CO2-reductie van zo’n 300.000 ton per jaar.

Bovendien streeft het bedrijf er ook naar om de secundaire grondstof die het produceert, maximaal binnen Europa af te zetten. Dat gebeurt vanuit een bewuste keuze om lokale kringlopen te sluiten. “Wij zijn voorstander van het recyclen van afval – en daarmee het behoud van grondstoffen en groei in kennis – in Europa. De oplossing is niet het exporteren van afval naar andere continenten zoals Azië. De oplossing is aan onszelf en creëren we dan ook zelf”, zegt Ton van der Giessen, managing director, op de site circulairondernemen.nl. Toewerken naar een economisch rendabele circulaire grondstoffenketen is volgens Van Werven de ultieme vorm van duurzaam ondernemen.

Bron: Circulair Ondernemen, Van Werven, Het Belang van Limburg

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.