Plus Oplossingen voor klimaatopwarming liggen in de oceaan

Oceanen kunnen een sleutelrol spelen bij het terugdringen van de CO2-uitstoot en het beperken van de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5°C. Dat blijkt uit het rapport The Ocean as a Solution to Climate Change dat gepresenteerd werd op de VN-top in New York. Vijf klimaatoplossingen worden naar voren geschoven.

Inès Aoun | 25 september 2019
Alternative Energy Clouds Dawn 532192

Vijf klimaatoplossingen

  1. Meer investeringen in offshore hernieuwbare energie. Met meer windmolenparken, golfslagenergie- of getijdenenergieprojecten en drijvende zonnepanelenparken, zouden we tegen 2050 jaarlijks zo’n 5,4 gigaton CO2-equivalent kunnen besparen. Om dat te realiseren, moeten de nationale overheden onder andere investeringen in offshore windprojecten promoten.
  2. Verduurzaming van de scheepvaart. Momenteel is de scheepvaart verantwoordelijk voor 1 gigaton CO2-equivalent aan broeikasgassen of zo’n 3 procent van de mondiale uitstoot. Maar uit cijfers blijkt dat in een business-as-usualscenario die emissies zullen verdubbelen tegen 2050. Schepen laten varen op elektriciteit, waterstof of synthetische brandstoffen moet een vermindering van 1,8 gigaton CO2-equivalent per jaar opleveren tegen 2050. Dat kan alleen als de scheepvaartsector strengere regels opgelegd krijgt door nationale overheden en de Internationale Maritieme Organisatie (IMO).
  3. Herstel van mariene ecosystemen en ecosystemen in kustgebieden. Mangroves, zeegrassen en zoutmoerassen worden ‘blauwe koolstofecosystemen’ genoemd omdat ze koolstof opslaan. Ze houden zelfs tien keer meer CO2 vast per hectare dan ecosystemen op het land. Maar wanneer mangroves, zeegrassen en zoutmoerassen verloren gaan komen ook de CO2-emissies opnieuw vrij. Zo’n 20 tot zelfs 50 procent van de blauwe ecosystemen zou de voorbije decennia al verloren zijn gegaan. Daarnaast berekenden de onderzoekers de impact van de opschaling van de zeewierproductie. Zeewier is een belangrijke bron van proteïne en kan bovendien dienen als grondstof voor bioplastics en biobrandstof. In totaal zouden deze maatregelen zo’n 1,38 gigaton CO2-equivalent per jaar uitsparen tegen 2050.
  4. De voetafdruk van de aquacultuur en de visserij verkleinen. Dat kan wanneer vis, scampi’s en octopus gevangen en getransporteerd worden met duurzame schepen. Door meer vis en minder vlees te eten, kunnen we volgens de experts bovendien nog meer CO2-emissies vermijden. Dat levert een vermindering op van 1,24 gigaton CO2-equivalent per jaar tegen 2050.
  5. CO2-opslag in de zeebodem. Onze oceanen bevatten zo’n 150.000 gigaton CO2-equivalent. Elk jaar komt er door menselijke activiteiten nog eens 10 miljard CO2 in de oceanen terecht. Er is volgens de onderzoekers dus veel potentieel om CO2 op te slaan in oceanen. Het kan de uitstoot met 2 gigaton CO2-equivalent per jaar doen dalen. Dat kan op verschillende manieren, maar de enige optie die voorlopig op industriële schaal getest wordt, in Noorwegen, is het opslaan van CO2 in de zeebodem. De auteurs waarschuwen dat de impact op het milieu verder onderzocht moet worden.

Raadpleeg hier het volledige rapport.

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.