Oostende gaat klimaatplan opmaken

Twee jaar geleden kondigde Oostende aan tegen 2050 klimaatneutraal te willen zijn. De kustgemeente schakelt nu een versnelling hoger en wil tegen het voorjaar van 2021 een klimaatplan klaar hebben. Een klimaatmanager moet alles in goede banen leiden.

Inès Aoun | 5 augustus 2020
Oostende 4781574 1920

Volgens de meest actuele cijfers van het Departement Omgeving stootte Oostende in 2018 253.815 ton CO2 uit. In 2012 was dat nog 269.347 ton. De uitstoot daalde dus, maar er is nog werk aan de winkel om tegen 2050 klimaatneutraal te worden.

Concrete acties

Om de doelstelling om te zetten in concrete acties, stelt de kustgemeente een klimaatplan op. Dat moet in het voorjaar van 2021 klaar zijn. “We gaan voor een ambitieus en geïntegreerd plan waarin alle kernthema’s die verband houden met klimaat doorgelicht worden“ zegt schepen voor Mens en Milieu Silke Beirens. Via de ‘Oostendse klimaatpioniers’ krijgen burgers de kans om het plan mee vorm te geven.

Nadat het plan gelanceerd is, zal de stad meteen van start gaan om de voorgestelde acties op poten te zetten. Tegen 2030 wil Oostende al resultaten hebben geboekt. Daarnaast komen er slimme samenwerkingsinitiatieven tussen de stad en Oostendse burgers, bedrijven en organisaties.

Aanstelling klimaatmanager

Om alles in goede banden te leiden, stelde Oostende in juni Kris Derveaux aan als klimaatmanager bij het Energiehuis Oostende. Derveaux heeft bij watermaatschappij Farys gewerkt en was gastprofessor Mobiliteit en Ecotechnologie aan Vives/KU Leuven.

Ook Leuven, Gent, Antwerpen, Brugge en Mechelen hebben zich geëngageerd om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Kopenhagen wil dat doel in 2025 al bereiken, Finland in 2035. Voorlopig is er nog geen enkele stad ter wereld helemaal klimaatneutraal. Op wijkniveau zijn er wel al enkele voorbeelden van ‘bijna-klimaatneutrale wijken’.

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!