Oostende drinkt straks water uit het kanaal

Het Gentse waterbedrijf FARYS heeft een unieke drinkwaterinstallatie gebouwd langs het kanaal Gent-Oostende. Die installatie kan brak kanaalwater omzetten in zuiver drinkwater.

Katleen Put | 9 maart 2020
Drinkwater uit Kanaal Gent-Oostende
© Koen Himpe

Het is een gekend probleem in de drinkwatersector: de meeste drinkwaterbronnen liggen in het oosten van ons land, terwijl het verbruik veel hoger ligt aan de kust. Drinkwater moet vaak via pijpleidingen door het hele land getransporteerd worden, wat duur en omslachtig is. Daarom heeft watermaatschappij FARYS in Oostende een unieke drinkwaterinstallatie gebouwd. Die installatie kan brak water van het kanaal Gent-Oostende omzetten in zuiver drinkwater.

Filters

De gebruikte technologie om kanaalwater drinkbaar te maken bestond al langer, maar is nu pas voldoende betaalbaar om ze op grote schaal toe te passen. “In eerste instantie pompt de installatie het kanaalwater door een reeks van alsmaar fijnere filters. Die houden fysieke verontreinigingen zoals plasticdeeltjes tegen. Daarna gaat het water door een microfilterinstallatie om het te zuiveren van bacteriën en zwevende deeltjes”, vertelt Wim Jacobs van FARYS. “Een laatste zuivering gebeurt via omgekeerde osmose: het water wordt onder grote druk door een membraan gestuwd dat in principe alleen watermoleculen doorlaat.” Die laatste stap is zo efficiënt dat ook noodzakelijke zouten en mineralen uit het water gehaald worden. Pas als het waterbedrijf die opnieuw heeft toegevoegd, is het water echt drinkbaar.

Uitbreiding

De nieuwe waterfabriek heeft 16 miljoen euro gekost en werkt volledig onbemand. In het laagseizoen moet ze voldoende water produceren om Middelkerke en Oostende van drinkwater te voorzien. In het hoogseizoen, als de vraag veel hoger is, zal FARYS nog altijd extra drinkwater moeten aanvoeren. Op termijn plant FARYS wel een uitbreiding van de installatie in Oostende. Het waterbedrijf onderzoekt ook de mogelijkheden om ergens in het Scheldebekken een tweede installatie te bouwen.

Bron: farys.be en fokus-online.be

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!