Ook in bossen gaan insecten sterk achteruit

Niet alleen in landbouwgebied, maar ook in bosrijke gebieden zijn insectenpopulaties in vrije val, blijkt uit Duits onderzoek. Meer dan de helft van de bestudeerde soorten gaat achteruit, en het is onduidelijk hoe dat komt.

Lien Moris | 12 april 2023
Kever
István Kopeczny

De onderzoekers van de Technische Universiteit van Darmstadt in Duitsland waren naar eigen zeggen verrast door de bevindingen. Meer dan 60 procent van de 1805 bestudeerde insectensoorten in Centraal-Europese bossen is er sinds 2008 op achteruitgegaan, stelt hun studie in Communications Biology.

Raadsel

Dat insectenpopulaties afnemen in landbouwgebied is al veel langer bekend, maar daarvoor zijn volgens de onderzoekers ook duidelijk aanwijsbare oorzaken. Ze noemen onder meer het gebruik van pesticiden en de grote veranderingen in grondgebruik door de intensieve landbouw, de verwijdering van hagen en bomenrijen en de toegenomen maïsteelt.

Maar de achteruitgang van insecten in de Europese bossen stelt hen voor een raadsel. Van de eerder genoemde verstoringen is er namelijk geen sprake in bossen. Toch hebben ze een duidelijk afname vastgesteld van vooral grotere en veelvoorkomende insectensoorten. Zo hebben roofdiersoorten en soorten die leven van dood hout het moeilijk, zo blijkt uit het onderzoek. Opvallend was dat bossen met veel naaldbomen een grotere afname vertoonden dan inheemse beukenbossen. Bovendien was de achteruitgang in onbeheerde beschermde bossen minder ernstig dan in intensief beheerde bossen.

Niet te onderschatten probleem

“Dit zal zeer waarschijnlijk gevolgen hebben voor alle organismen in onze bossen, aangezien de voedselketen aangetast kan worden”, zegt Michael Staab, die het onderzoek leidde. De bioloog vermoedt dat de toenemende droogte door de klimaatverandering en de daaruit voortvloeiende veranderingen in bossen een negatieve invloed hebben op insectenpopulaties.

De achteruitgang van insecten is een niet te onderschatten probleem. Zo’n 80 procent van onze voedingsgewassen heeft insecten nodig voor de bestuiving. Bovendien vormen de diertjes onontbeerlijke schakels in allerlei ecosystemen: ze breken bladeren en hout af, beheersen de populaties van andere insectensoorten waardoor ze plagen voorkomen en dienen als voedsel voor talloze andere diersoorten.

De onderzoekers vermoeden dat het bevorderen van meer inheemse boomsoorten en minder bomenkap de achteruitgang van insecten in onze bossen kan helpen afremmen.

Bron: IPS

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!