Interview

Plus “Ook CEO's moeten de handen uit de mouwen steken”

The Shift brengt bedrijven, ngo’s en andere maatschappelijke spelers bijeen om de transitie naar een duurzamere samenleving te verwezenlijken. Member relations manager Gaelle Janssens: “Willen we de Sustainable Development Goals bereiken, dan hebben we kwalitatieve en langdurige samenwerkingsverbanden nodig.”

Dit artikel maakt onderdeel uit van het magazine:
De SDG's: hoever staan we in België?
Ellen Vervoort | 17 december 2018
Leden The Shift Met Achtergrond
The Shift telt meer dan vierhonderd leden. Elk lid moet minstens één SDG uitwerken waarop hij zijn beleid wil toespitsen.
The Shift

The Shift ontstond in 2015 uit een fusie tussen de duurzaamheidsnetwerken KAURI en Business & Society Belgium. Datzelfde jaar versmolten ook ARGUS (een overlegplatform van KBC en Cera voor milieuzaken) en het Global Compact Network Belgium met het nieuwe duurzaamheidsplatform. Gaelle Janssens: “Hoewel we een breed scala aan stakeholders vertegenwoordigen, hebben we allemaal hetzelfde doel voor ogen: de SDG’s meer bekendheid geven en een betere samenleving en economie creëren.”

Samen sterk

The Shift telt vandaag al meer dan vierhonderd leden. Waaraan is het groeiende succes te danken?

“Steeds meer bedrijven, ngo’s, universiteiten en overheden realiseren zich dat samenwerking van groot belang is als we als maatschappij de SDG’s willen bereiken. Zo sluiten vandaag ook Franstalige universiteiten zich bij ons duurzaamheidsnetwerk aan. Als Belgisch aanspreekpunt voor de World Business Council for Sustainable Development en de UN Global Compact staan we bovendien in contact met internationale spelers. Op die manier wordt onze stem veel krachtiger.”

De SDG’s vormen een leidraad voor het verbinden, engageren en in beweging brengen van jullie leden. Wat is volgens The Shift de meerwaarde van de SDG’s voor een strategisch beleid?

“De meeste bedrijven en organisaties denken bij een duurzaam beleid in de eerste plaats aan hoe ze hun negatieve impact op het milieu kunnen verminderen. Dat kan door kantoren te isoleren, zonnepanelen te installeren of het aantal bedrijfswagens te beperken. De SDG’s gaan veel verder dan dat, en de zeventien doelstellingen zijn bovendien met elkaar verbonden.”

“Neemt een bedrijf, organisatie of ngo de SDG’s op in zijn beleid, dan engageert de stakeholder zich om een bijdrage te leveren aan het bereiken van die internationale doelstellingen. Om bijvoorbeeld de negatieve impact op het klimaat te verminderen, ondersteunen wij leden die werken volgens de Science Based Targets. Die geven aan in welke mate en met welke snelheid een bedrijf haar broeikasgasemissies moet verminderen om de klimaatopwarming te beperken tot onder de 2°C, en dat op een wetenschappelijk onderbouwde manier.”

“Bovendien raden we bedrijven aan om niet meer te investeren in fossiele brandstoffen, maar in de plaats daarvan hun geld in hernieuwbare energie te steken. Op die manier is hun impact veel groter en treedt die buiten de voegen van hun kantoorgebouwen. Het is een andere manier van denken: van inside-out, naar outside-in. De SDG’s stellen met andere woorden veel ambitieuzere doelen en helpen bedrijven, organisaties en ngo’s om de juiste prioriteiten te stellen.”

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.