Ontbossing in Braziliaanse Amazonewoud daalt met 34%

Na vier jaar teloorgang onder voorganger Bolsonaro, slaagde Braziliaans president Lula da Silva er tijdens de eerste zes maanden van zijn ambtstermijn in om ontbossing met 34 procent te verminderen. Goed nieuws, al blijft Brazilië alert voor bosbranden na de start van het droogteseizoen.

Tine Steens | 19 juli 2023
Ontbossing Braziliaanse Amazonewoud Daalt 34
© Mohmed Nazeeh

Lula maakt zijn beloftes waar, tonen satellietbeelden aan. Tijdens zijn verkiezingscampagne pleitte hij om illegale houtkap tegen te gaan en de milieuschade geleden onder Bolsonaro te compenseren. In de Amazone zijn rundveehouderijen, sojateelt en de ontginning van aluminiumerts, olie en goud de belangrijkste ontbossingsdrijvers.

Extra inspanningen

Federaal milieuagentschap Ibama prioriteert wetshandhaving. Jair Schmitt, Ibama’s hoofd milieubescherming: “We hebben ons toezicht vanaf een afstand versterkt. Daarvoor werken we met satellietbeelden. Zijn er tekenen van ontbossing, dan contacteren we de grondeigenaar.” Vaak leidt dat tot sancties zoals een gelimiteerde toegang tot financiering.

Een tweede strategie om ontbossing tegen te gaan is illegaal gehouden vee in beslag nemen. Die onmiddellijke straf leidt tot betere resultaten dan boetes, die wegens het trage beroepsproces zelden betaald worden.

Lula zelf is ook heel stellig in zijn retoriek en positioneert zich om indringers uit beschermde gebieden te verdrijven. Bolsonaro deed dat niet, en moedigde het zelfs aan om ontboste gebieden te legaliseren. Volgens experten is die verwachting tot legalisering historisch gezien de grootste aandrijver van ontbossing.

El Niño verhoogt risico op bosbranden

Minder illegale houtkap is een goede zaak, maar er spelen ook andere factoren mee. In juni werden via satellietbeelden al 3075 bosbranden geteld, het hoogste aantal in vijftien jaar tijd. Bosbranden worden vaak aangestoken als deel van het ontbossingsproces.

Een tweede factor is het weerfenomeen El Niño, met minder regen en hogere temperaturen. Ibama heeft zijn budget voor het bestrijden van bosbranden verdubbeld en 2117 tijdelijke brandbestrijders gemobiliseerd voor het kritieke droogteseizoen van juli tot oktober. Inheemse bewoners vertegenwoordigen ongeveer de helft van die brandweerlui.

Doelen 2030

Lula heeft zijn woord gegeven om tegen 2030 de netto-ontbossing in het Braziliaanse regenwoud tot nul terug te brengen. Daartoe zit hij volgende maand samen met de staatshoofden van alle Amazonelanden. Nog meer actie is nodig, zoals illegale goudontginning in inheemse gebieden bestrijden en investeren in duurzame productieketens.

Bron: euronews.com

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!