OESO: “CO2-taks en rekeningrijden kunnen Belgische economie boosten”

In haar jaarlijkse rapport over de staat van de Belgische economie doet de OESO verschillende suggesties om onze economie te stimuleren en weerbaar te maken tegen externe dreigingen en onzekerheden. De organisatie pleit onder meer voor groene maatregelen, zoals het invoeren van een CO2-taks en een kilometerheffing.

Lien Moris | 5 februari 2020
Auto's in de regen

Om inkomsten te genereren en economische groei te stimuleren, adviseert de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) om enerzijds de vennootschapsbelasting en belasting op arbeid te verlagen, en anderzijds meer btw-inkomsten en groene belastingen in te voeren. Zo bevat het rapport de aanbeveling om een CO2-taks in te voeren voor sectoren die niet onder het Emission Trade System (ETS) vallen, zoals transport en landbouw - met ondersteunende maatregelen voor de armste huishoudens.

Een uniforme koolstofprijs wordt door heel wat economen gezien als een van de manieren om de klimaatverandering tegen te gaan. Door een prijs te kleven op de uitstoot worden vervuilers aangezet om hun uitstoot terug te dringen. Bovendien zou een koolstofprijs bedrijven en kennisinstellingen aanmoedigen om te investeren in energie-efficiënte en koolstofvrije technologie.

Maak komaf met files

Om de productiviteitsgroei te verhogen, stelt de OESO onder meer voor om de files aan te pakken. Dat kan door congestieheffingen in te voeren (het zogenaamde rekeningrijden), bijvoorbeeld rond Brussel en Antwerpen, rekening houdend met de spitsuren.

Een studie toonde eerder al aan dat een kilometerheffing voor personenwagens Vlaanderen een half miljard euro kan opleveren. En sinds de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens in België in 2016, is ons vrachtwagenpark in sneltempo vergroend.

Andere suggesties om de congestie op te lossen die het rapport vermeldt, zijn het fiscaal voordeel van bedrijfswagens afschaffen en inzetten op multimodaal transport en groenere voertuigen.

Bron: OECD.org

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!