Plus Noordzee krijgt archipel van energie-eilanden

Als het van Nederlandse, Duitse en Deense netbeheerders afhangt, komen er acht tot tien kunstmatige energie-eilanden in de Noordzee. De eilanden fungeren niet alleen als stopcontact voor windmolenparken, er wordt ook waterstof opgewekt.

Fran Herpelinck | 10 juli 2019
Eiland Foto
North Sea Wind Power Hub

Volgens de bedrijven is het aanleggen van energie-eilanden op de Noordzee cruciaal om tegen 2050 op de Europese energiemarkt voor evenwicht te zorgen, gelet op het groeiende aandeel van hernieuwbare energie van wind en zon. Zij stelden een visie voor waarbij de eilanden of hubs als tussenstation gaan fungeren tussen windmolenparken op zee en het hoogspanningsnet op het vasteland. Gezien windmolenparken steeds verder op zee worden gebouwd, wordt het alsmaar complexer en duurder om de energie die ze opwekken via onderzeese kabels te vervoeren. De oplossing volgens de netbeheerders? Een web van energie-eilanden.

Van één naar tien

Bij een eerste voorstelling in 2016 mikte de Nederlands-Duitse netbeheerder TenneT nog op één groot energie-eiland, dat op de Doggersbank zou komen te liggen, midden tussen Engeland en Denemarken. Transformators op dat eiland zouden de stroom van offshore windmolenparken kunnen omzetten en via gelijkspanningskabels naar land vervoeren. Ook kon het ‘stopcontact op zee’ een uitvalsbasis worden voor het onderhoud van de windparken of de locatie voor een mogelijke getijdencentrale.

Om het eilandplan vorm te geven, sloeg TenneT de handen in elkaar met de Deense netbeheerder Energinet.dk, de Nederlandse Gasunie en het Havenbedrijf Rotterdam. Binnen het consortium North Sea Wind Power Hub schaafden de partners het oorspronkelijke concept grondig bij: na enkele verdiepende studies rond haalbaarheid, milieueffecten en energie-efficiëntie, richten ze hun pijlen nu niet langer op één, wel op acht à tien verschillende kunstmatige eilanden. Op elk van de eilandjes zou tien tot vijftien gigawatt aan offshore windenergie kunnen worden aangesloten. “Zo zijn minder kabels nodig en kunnen we efficiënt groene stroom uitwisselen. Want in de toekomst hebben we geen kolencentrales meer, terwijl er altijd wel plaatsen zijn waar het niet waait en de zon niet schijnt’’, zegt CEO Manon van Beek van TenneT aan het Nederlandse Algemeen Dagblad.

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.