Nederland maakt 400 miljoen vrij voor het klimaat

Om een klimaatakkoord waar te maken zal de Nederlandse regering eenmalig 400 miljoen euro extra vrijmaken voor een ‘warmtefonds’, fiscale voordelen voor tweedehands elektrische auto’s en een meer innovatieve landbouwsector.

Kathleen Van Goethem en Fran Herpelinck | 24 mei 2019
Wind Mill 3344661 1920

Volgende maand wil de Nederlandse regering een klimaatakkoord voorstellen met specifieke doelen tegen 2030. Om die ambitie waar te maken, maakt de Nederlandse regering dit jaar eenmalig 400 miljoen euro vrij voor nieuwe investeringen. De komende jaren wordt telkens 110 miljoen euro extra gereserveerd. Die cijfers raakten bekend tijdens het politieke overleg voor de Voorjaarsnota, het jaarlijkse uitgangspunt voor de Nederlandse begroting.

Duurzaam renoveren

Tegen 2030 willen onze noorderburen in totaal anderhalf miljoen huizen duurzaam renoveren. Een deel van de extra subsidies gaat naar een ‘warmtefonds’. Huiseigenaren kunnen via het fonds aanspraak maken op een premie om hun huis extra te isoleren, het aardgasvrij te maken of een warmtepomp aan te kopen.

Met het extra geld wil Nederland ook bijkomende fiscale gunstmaatregelen aanbieden voor de aanschaf van een tweedehands elektrische wagen.

Een ander focuspunt is de landbouwsector, die met het oog op het klimaat efficiënter en meer innovatief te werk moet gaan. Landbouwers moeten energie besparen en tegelijk ook steun krijgen bij het opwekken van hernieuwbare energie. Ook lagere broeikasgasemissies van landbouwvoertuigen en minder kunstmestgebruik zijn van tel.

25 procent minder CO2

Om klimaatverandering tegen te gaan moet Nederland tegen eind 2020 25 procent minder CO2 uitstoten dan in 1990. Dat is het gevolg van een rechtszaak die de overheid in 2015 verloor van Urgenda, een organisatie van burgers, bedrijven en het middenveld. Voor eind 2020 moet er dus nog 9 miljoen ton CO2 worden bespaard. Hiervoor werd eind vorig jaar 500 miljoen euro uitgetrokken, geld uit het begrotingsoverschot. In het regeerakkoord werd bovendien eerder al beslist jaarlijks 300 miljoen euro vrij te maken.

Volgens het Nederlands Planbureau voor de Leefomgeving, dat het concept-klimaatakkoord becijferde, volstaan de nieuwe investeringen echter niet. Per jaar zullen de doelen volgens het planbureau een investering van 1,6 à 1,9 miljard euro vragen.

Bron: NOS, WUR, RTL, klimaatakkoord.nl

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!