Milieuexperts pleiten voor algemene koolstofprijs

In een open brief roepen milieu-experten en -economen België op om een algemene koolstofprijs in te voeren. “Het is een cruciaal beleidsinstrument om een duurzame toekomst te realiseren”, luidt het. Al 130 professoren, academici en professionals onderschreven de brief.

Ellen Vervoort | 4 april 2019
Air Air Pollution Chimney 459728

Wereldwijd komen steeds meer mensen op straat voor het klimaat. Niet alleen in Vlaanderen, maar ook in veel andere landen wordt opgeroepen om petities voor klimaatgerelateerde engagementen te ondertekenen. Volgens de opstellers van de brief is het duidelijk: het draagvlak is nog nooit zo groot geweest.

“We weten wat er moet gebeuren: een drastische en snelle reductie van de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. Helaas gaat er veel tijd verloren in discussies over wie, wat en hoe. Dit helpt onze strijd tegen klimaatverandering geen stap verder”, luidt het.

De vervuiler betaalt

In de open brief wordt daarom gepleit voor het principe van ‘de vervuiler betaalt’, zoals bij afvalverwerking en waterzuivering, en dat zowel voor bedrijven als particulieren. Wie het meeste CO2 uitstoot, moet het sterkst worden belast. “In een tijdperk van klimaatverandering is dit principe te vatten in een algemene koolstofprijs, een objectieve tool die een belangrijke hoeksteen kan vormen in onze weg naar een klimaatneutrale maatschappij”, klinkt het.

Zo’n uniforme koolstofprijs wordt door heel wat economen gezien als een van de manieren die de klimaatverandering tegen kan gaan. Als alle landen het principe toepassen voor alle particulieren en bedrijven, brengt het heel wat voordelen met zich mee, menen de schrijvers van de brief.

Bovendien is het volgens hen belangrijk dat huidige uitzonderingen en gunstregimes in bestaande energie- en brandstofbelastingen worden uitgefaseerd. Momenteel geeft ons land volgens een rapport van het Wereldnatuurfonds (WWF) nog elk jaar 2,7 miljard euro aan belastingvoordelen uit om het gebruik van fossiele brandstoffen te steunen. Denk maar aan de gunstige belastingtarieven voor tankkaarten of de belastingvrijstelling voor het gebruik van kerosine in de luchtvaart.

Innovaties

“Door een prijs te kleven op de uitstoot worden vervuilers aangezet om hun uitstoot terug te dringen”, stellen de milieu-experts. En dat is niet het enige voordeel: een koolstofprijs zou bedrijven en kennisinstellingen ook aanmoedigen om te investeren in energie-efficiënte en koolstofvrije technologie.

De inkomsten van een mogelijke koolstofprijs zou de overheid volgens de briefschrijvers kunnen gebruiken om te investeren in hernieuwbare energie, sociale correcties in te bouwen of de lasten op arbeid te verlagen. Zo kunnen ook mensen met een lager inkomen worden geholpen om gebruik te maken van duurzame energie en mobiliteit. Het schoolvoorbeeld is Canada, waar de regering vanaf dit jaar een heffing invoert op koolstofuitstoot in vier provincies die nog geen prijs op koolstof plakten. De opbrengst van de heffing vloeit terug naar de bevolking.

U kunt de open brief online lezen. Geïnteresseerden kunnen zelf de brief onderschrijven.

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!