Methaanuitstoot Vlaamse melkveebedrijven kan met één derde verminderen

Melk kan in Vlaanderen drastisch klimaatvriendelijker worden geproduceerd. Dat schrijft het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO). Het ILVO-team Landbouw & Klimaat is er tijdens proeven in geslaagd om de methaanuitstoot per liter melk met minstens één derde te verminderen.

Lien Moris | 19 september 2018
Annie Spratt 801021147
Foto door Annie Spratt

Het ILVO zet de jongste jaren zeer sterk in op mogelijke, haalbare klimaatmaatregelen voor de landbouwsector. De focus ligt op methaan, een broeikasgas dat door koeien, schapen, en geiten tijdens het herkauwen wordt uitgestoten.

Methaan is een 28 keer ‘straffer’ broeikasgas dan CO2, maar raakt in de atmosfeer wel tien keer sneller afgebroken. Methaanuitstoot is momenteel goed voor 49 procent van de broeikasgassen uitgestoten door de Vlaamse landbouwsector. De rest is lachgas (25 procent) en CO2 (26 procent). Runderen zijn binnen de sector de voornaamste bron van methaan – het gas ontstaat bij de vertering van (ruw)voeder in de pens en wordt opgerispt en uitgeademd.

Drie strategieën

Het ILVO-team Landbouw & Klimaat is er de afgelopen vier jaar tijdens proeven in geslaagd om de methaanuitstoot per liter melk met minstens één derde te verminderen. Ze onderzochten daarvoor drie denkpistes: een andere samenstelling van het voederrantsoen, de beïnvloeding van de methaanproductie door de pensflora door additieven en een klimaatgunstiger bedrijfsmanagement.

“In elk van die strategieën is er al klimaatwinst geboekt. De combinatie is nog niet uitgetest, maar is zeker realistisch én staat gepland in verder onderzoek”, zegt Sam De Campeneere, coördinator ILVO-expertisecentrum Landbouw & Klimaat.

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!