Plus Methaanuitstoot van energiesector ligt zo’n 70 procent hoger dan gedacht

De methaanuitstoot van de olie-, gas- en steenkoolsector ligt 70 procent hoger dan de officiële cijfers doen vermoeden. Uit de laatste cijfers van het Internationaal Energieagentschap blijkt bovendien dat de uitstoot van het krachtige broeikasgas opnieuw stijgt.

Inès Aoun | 7 maart 2022
Shutterstock 1126423
Shutterstock

Het nieuwste rapport van het Internationaal Energieagentschap (IEA) over methaanuitstoot zijn afkomstig van satellietmetingen en andere wetenschappelijke onderzoeken. Volgens het IEA geven de satellieten inzicht in de grootte en duur van onder andere methaanlekken. Uit de data blijkt dat de methaanuitstoot 70 procent hoger uitvalt dan wat nationale regeringen officieel hebben gerapporteerd.

Krachtig broeikasgas

Methaan is een bijzonder krachtig broeikasgas. Over een periode van 20 jaar is het effect van een kilogram methaan in de atmosfeer 84 keer groter dan die van een kilogram CO2. Maar het vervliegt ook sneller dan CO2. Ingrijpende acties om de uitstoot te verminderen, zijn dus belangrijk om op korte termijn de klimaatverandering aan te pakken. Door methaan drastisch te verminderen, kunnen we een netto verkoelingseffect in een relatief korte periode. Dat zou ons helpen om de opwarming tot 1,5°C te beperken, staat er in het rapport te lezen.

De energiesector blijkt verantwoordelijk voor ongeveer 40 procent van de totale menselijke uitstoot van methaan (zie kader). Bovendien is de methaanuitstoot van de sector niet gedaald, maar tegenover 2020 - sowieso een merkwaardig jaar - gestegen met 5 procent. De uitstoot is gelukkig niet zo hoog als in 2019, wat er volgens het IEA op zou kunnen wijzen dat de maatregelen die genomen zijn, hun nut bewijzen. De grootste uitstoot in 2021 komt op rekening van Texas en delen van Centraal-Azië. Met name Turkmenistan was verantwoordelijk voor een derde van de emissies die satellieten in 2021 detecteerden.

Maatregelen zonder kosten

De uitstoot van methaan is ook voor de sector zelf een verlieslatende zaak, zeker gezien de dure gasprijzen, zegt het IEA. “Bij de huidige hoge aardgasprijzen zouden bijna alle methaanemissies van olie- en gasactiviteiten wereldwijd kunnen worden vermeden, en dat zonder nettokosten”, zegt IEA-directeur Fatih Birol. Het gaat bijvoorbeeld om manieren om methaan af te vangen of te injecteren in plaats van het te verbranden of te lozen (non-flaring emissions), detectiesystemen voor lekken te verplichten ... “Het IEA is al lang een voorvechter van sterkere actie om de uitstoot te verminderen. Een essentieel onderdeel van die inspanningen is transparantie over de omvang en locatie van de uitstoot. Precies daarom is de enorme onderrapportage die dit rapport onthult zo alarmerend.”

Bovendien tonen ook de satellieten nog niet het hele plaatje: ze bieden geen metingen over regio’s rond de evenaar, offshore-operaties of noordelijke gebieden zoals de belangrijkste Russische olie- en gasproducerende regio’s.

Global Methane Pledge

Het IEA verwacht veel van de Global Methane Pledge die 110 landen hebben ondertekend tijdens de COP26-klimaatop in Glasgow in november vorig jaar. Onder leiding van de Europese Unie en de Verenigde Staten kwamen de ondertekenaars overeen om de methaanuitstoot van menselijke activiteiten zoals de landbouw en energiesector met 30 procent te verminderen tegen 2030. Maar van de vijf landen met de grootste methaanemissies in hun energiesector maken er vier geen deel uit van de belofte: China, Rusland, Iran en India.

“De Global Methane Pledge moet een mijlpaal worden in de inspanningen om de uitstoot terug te dringen”, zegt Birol. “Als we de wereldwijde methaanemissies door menselijke activiteiten tegen het einde van dit decennium met 30 procent verminderen, zou dat tegen 2050 hetzelfde effect hebben op de klimaatopwarming als een nuluitstoot voor de hele transportsector.”

Verder lezen?

Maak een profiel aan en lees Susanova nu 1 maand gratis.