Meeste Europese consumenten staan open voor duurzame voeding

Een recent rapport van de Europese consumentenbond toont aan dat twee derde van de Europese consumenten bereid is om zijn eetgewoontes aan te passen voor het milieu. Daarnaast blijkt dat er nog obstakels zijn die de keuze voor duurzame voeding in de weg staan.

Tom Wolfs | 5 juni 2020
Cover Rapport Beuc
BEUC - The European Consumer Organisation

Vooral hun voedselconsumptie zorgt bij huishoudens in de EU voor een negatieve impact op het milieu. Wonen en mobiliteit komen respectievelijk pas op de tweede en derde plaats. Kiezen voor duurzame voeding is volgens de Europese consumentenorganisatie BEUC dan ook een goede manier om die milieu-impact terug te dringen. Maar zijn we als consument bereid om onze eetgewoontes aan te passen? Een recent rapport van de organisatie toont aan van wel.

Milieuvriendelijk eten

Afgelopen najaar peilde de consumentenbond bij in totaal ongeveer 11.000 respondenten in 11 Europese landen, waaronder België, naar hun houding tegenover duurzame voeding. Daaruit bleek dat zo’n twee derde van de respondenten ervoor open staat zijn eetgewoontes bij te sturen voor het milieu. Bijvoorbeeld door minder voedsel te verspillen, meer seizoensgebonden groenten en fruit te kopen, of meer plantaardige voeding op het menu te zetten.

Minder rood vlees eten ligt dan weer moeilijker. Gemiddeld genomen zou maar een op de drie Europese consumenten het zien zitten om runds- of varkensvlees wat vaker aan de kant te schuiven. De consumptie van rood vlees terugschroeven is nochtans cruciaal voor een lagere ecologische voetafdruk. Het rapport wijst erop dat er in de EU vandaag te veel rood vlees wordt gegeten, meer dan goed is voor onze gezondheid en voor die van de planeet.

Duurzaamheidslabels

Ondanks de relatief grote bereidheid om duurzamer te eten, zegt maar 16,6 procent van de respondenten dat milieuoverwegingen in grote mate bepalen wat er op hun bord komt. De belangrijkste drempels om te kiezen voor duurzame voeding zijn onder meer de prijs, een gebrek aan kennis en onduidelijke informatie.

Wat dat laatste betreft, pleit de Europese consumentenorganisatie voor duidelijke duurzaamheidslabels op voedingsproducten. Die zouden consumenten niet alleen helpen bij hun keuze, ze zouden ook greenwashing en misleidende claims tegengaan.

Prijszetting en marketing

Tot slot beklemtoont de organisatie dat de focus niet enkel mag liggen op individuele verantwoordelijkheid. Monique Goyens, directeur-generaal van de BEUC: “Onze individuele keuzes staan maar in voor een deel van de omschakeling die nodig is op het gebied van voeding. Er is ook een belangrijke taak weggelegd voor regulatoren, voedselproducenten en retailers. Zij kunnen sleutelen aan de factoren – zoals prijszetting en marketing – die ons ertoe aanzetten om het ene voedselproduct te verkiezen boven het andere.”

Een volledig overzicht van alle bevindingen en aanbevelingen vindt u in deze samenvatting van het rapport.


Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!