Meerderheid economen steunt klimaatinspanningen: nietsdoen is duurder

Oplossingen vinden om de klimaatverandering een halt toe te roepen, kosten handenvol geld. Maar nietsdoen is nog veel duurder. Daarover zijn de meeste economen het eens, blijkt uit een bevraging door de Universiteit van New York.

31 maart 2021
Economie

Om de ergste gevolgen van de klimaatverandering te beperken, moet de wereldeconomie tegen 2050 klimaatneutraal worden, stelt het VN-klimaatpanel (IPCC). Tegenstanders vrezen dat de ingrepen die daarvoor nodig zijn veel te duur worden en nefast kunnen zijn voor de economie. Voorstanders voeren aan dat de economische schade bij nietsdoen nog veel groter wordt. Om die kwestie te beslechten, schreef de Universiteit van New York alle economen aan die minstens één studie rond klimaat en economie hadden gepubliceerd in wetenschappelijke toptijdschriften.

Actie ondernemen is goedkoper

Van de 738 economen die reageerden, denkt driekwart dat de klimaatverandering de economische groei negatief zal beïnvloeden. Amper 5 procent denkt daar anders over. De economen schatten de schade op gemiddeld 1,7 biljoen dollar per jaar in 2025. Die schade kan tegen 2075 oplopen tot 30 biljoen dollar per jaar (goed voor 5 procent van de wereldeconomie) als de opwarming niet wordt gestopt. Bij een opwarming tot 5 graden stijgt de kost verder tot 140 biljoen dollar per jaar, bij 7 graden zelfs tot 730 biljoen dollar.

Klimaatneutraliteit bereiken tegen 2050 is goedkoper, denkt een ruime meerderheid van de bevraagde economen. Twee derden (66 procent) vindt het “waarschijnlijk” of “uiterst waarschijnlijk” dat de baten daarvan groter zijn dan de kosten. Een minderheid van 12 procent vindt dat “onwaarschijnlijk” of “uiterst onwaarschijnlijk”. 18 procent vindt het onduidelijk en 4 procent heeft geen mening.

Ongelijkheid zal toenemen

De eensgezindheid onder de economen is opvallend: driekwart is voorstander van onmiddellijke en drastische ingrepen. Dat is een sterke groei tegenover een gelijkaardige bevraging in 2015 in aanloop naar de klimaattop in Parijs. Toen was maar de helft van de economen overtuigd van die stelling. Een nog grotere meerderheid (89 procent) is er bovendien van overtuigd dat de klimaatverandering de ongelijkheid tussen landen verder zal vergroten. Ontwikkelingslanden die het nu al moeilijk hebben, worden nog harder getroffen door droogte omdat ze vaak sterk afhankelijk zijn van landbouw.

Lees de studie Gauging Economic Consensus on Climate Change van de New York University School of Law.

Bron: IPS

Probeer Susanova gratis uit!

Wilt u meer dan alleen nieuws? Al onze plusartikels, reportages en analyses lezen? Kies dan voor een proefabonnement van een maand!